Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2022

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, Rada Gminy wypełniając obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Obecnie program na 2022 rok jest na etapie uzgodnień wewnętrznych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej