5. Literatura. Krytyka i życie literackie

5. Literatura. Krytyka i życie literackie
1498
Baranowski Józef: Piosenka o starym Poznaniu. [Wielkopolski Festiwal Kulturalny. II nagroda w konkursie na tekst piosenki]. 1961 nr 4 s. 114.
1499
Bartoszewicz Włodzimierz: Piórem i piórkiem ibisa. 1995 nr 3 s.128-135, il.
1500
Bąk Wojciech: Ratusz [wiersz]. 1945 nr 1 s. 5.
1501
Berger Jan: Zapomniany niemiecki wielbiciel Mickiewicza w Poznaniu [Engelbert Rehbronn]. 1957 nr1/2 s. 105-108.
1502
Biesiada Jacek: Odwołany odczyt Adolfa Nowaczyńskiego. 1996 nr4 s. 155-159.
1503
Budnik Feliks: W sprawie przyjęcia Pana Tadeusza w prasie poznańskiej. 1938 s. 57-62.
1504
Dziamski Seweryn: Poznań literacki w piętnastoleciu 1945-1960. Część pierwsza. 1961 nr 4 s. 55-67. Część druga. 1962 nr 1 s. 53-65.
1505
Erzepki Róża: "Stary Poeta w Ciążeniu" [oraz wiersz pod tym samym tytułem Jana Gorczyczewskiego]. 1938 s. 508-519.
1506
Iłła i Margretka. Wstęp, wybór i oprac. Józef Ratajczak. Kazimiera Iłłakowiczówna: Margretka; Margaret Nowak-Solińska: Moje spotkania z Iłłą; Z listów [Kazimiery Iłłakowiczówny] do Margaret Nowak-Solińskiej. 1995 nr 4 s. 96-129, fot.
1507
Jakubowski Ignacy: Rocznice mickiewiczowskie w Poznaniu (od 1878 do 1918 roku). 1948 nr 4 s. 278-287.
1508
Janicki Klemens: "Żywoty królów polskich" [wiersze]. 1995 nr 2 s.7-9.
1509
Kraszewski Tadeusz: Z dziejów Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich. 1995 nr 4 s. 159- -173, fot.
1510
Kubalik Czesław: Renesans życia literackiego Poznania (luty - lipiec 1945). Część pierwsza. 1987 nr 2 s. 23- -39, il. Część druga. 1987 nr 3 s. 23-37, fot.
1511
Lewandowski Jan: Jeżycjada. 1992 nr 1/2 s. 145-153.
1512
Marciniak Włodzimierz: Z poznańskiej celi [wiersze]. 1996 nr 2 s.238-240.
1513
[Markwitzówna Aleksandra] Al.M.: Inauguracja Roku Słowackiego w Poznaniu. 1950 s. 159-161.
1514
Michniak Czesław: [Piąty] V Festiwal Młodej Poezji. 1962 nr 2 s.87-88.


1515
Nowaczyński Adolf: Warta nad Wartą. 1995 nr 4 s. 130-135.
1516
Pędziński Zbigniew: Poznań literacki 1951-1956. 1956 s. 165-178; 1957- -1958. 1958 nr 4 s. 59-69.
1517
Pollak Roman: W Mickiewiczowskie rocznice. 1949 s. 1-4, fot.
1518
Prorok Leszek: Najstarsze czwartki [literackie]. [Aneks:] Czwartki literackie w Pałacu Działyńskich. Sezon 1958/59. Sezon 1959/60. 1960 nr 3 s.80-84.
1519
Ratajczak Józef: Ogólnopolskie Festiwale Młodej Poezji w Poznaniu (1957-1960). 1961 nr 1 s. 65-70, fot.
1520
Ratajczak Józef: Zapiski z Poznaniem w tle. 1995 nr 4 s. 7-26, fot., il.
1521
Ratajczakowa Dobrochna: Tajemnice Poznania. 1995 nr 4 s. 27-54, fot.
1522
Sterna-Wachowiak Sergiusz: Symbol i rana: Czerwiec 1956 w poezji i prozie. 1995 nr 4 s. 61-95, fot.
1523
Suchocki Mieczysław: Pierwiastki franciszkańskie w twórczości Jana Kasprowicza. 1931 s. 291-355.
1524
Suchocki Mieczysław: Rozwój kultu Jana Kasprowicza w Wielkopolsce. (Z Towarzystwa Literackiego im. Jana Kasprowicza w Poznaniu). 1938 s.537-543.
1525
Szweminówna Janina: Kasprowicz a średniowiecze. 1936 s. 37-74.
1526
Wasylewski Stanisław: Pierwsi socjaliści w Poznaniu i ich poezje (1881-82). 1934 s. 300-332.
1527
Wojtkowski A[ndrzej]: Kto jest autorem Uwag nad politycznym, naukowym i filantropijnym działaniem Stanisława Staszica? [Poznań: J. K. Żupański 1873]. 1938 s. 63-64.
1528
Wojtkowski Andrzej: Kult Stanisława Staszica w Poznaniu. 1926 s.25-37.
1529
Wojtkowski Andrzej: Nabywcy wydania poznańskiego Poezyj Adama Mickiewicza z r. 1828. 1926 s.169-172.
1530
Wojtkowski Andrzej: Niemiecki wiersz o szubienicy w Poznaniu r.1831. 1931 s. 73-75.
1531
[Wojtkowski Andrzej] A.W.: Owydaniu Dzieł Poetyckich Krasickiego przez Raczyńskiego. 1932 s. 282-283.
1532
Wojtkowski A[ndrzej]: W setną rocznicę drugiego poznańskiego wydania Poezyj Adama Mickiewicza. 1932 s. 124-127.
1533
Wysocka Barbara: Poznań w literaturze wielkopolskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. 1995 nr 4 s.55-60.
1534
Zakrzewski Bogdan: U źródeł znajomości Puszkina w Wielkopolsce. 1949 s. 219-231, fot.


1535
Zaleski Zygmunt: Kilka niewydanych fragmentów poezyj Jana Kasprowicza. 1931 s. 262-270.
1536
[Zaleski Zygmunt] Z.: Nagroda literacka za rok 1929 [Józef Weyssenhoff]. 1929 s. 343-344.
1537
[Zaleski Zygmunt]: Pierwsza nagroda literacka stoł. m. Poznania. 1927 s. 400-403.
1538
[Zaleski Zygmunt] Z.Z.: Pochwała Kazimierza Raczyńskiego [oraz wiersz imieninowy ks. Jana Gorczyczewskiego na cześć K. R., starosty generalnego ziem wielkopolskich za Stanisława Augusta]. 1925 s.117-123.
1539
Ze Związku Zawodowego Literatów. 1938 s. 91.
1540
Życie literackie i naukowe miasta Poznania (od grudnia 1945 do lutego 1946). 1946 s. 78-80.
1541
Życie literacko-naukowe. 1946 s. 146-147, 211-212.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej