1156
Bitner-Nowak Anna: Wielkie i małe pieniądze. Bankowość w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku. Aneksy: Spis instytucji bankowych z siedzibami w Poznaniu, utworzonych w latach 1815-1914; Domy bankowe i kantory działające w Poznaniu w latach 1835-1914; Spis instytucji bankowych spoza Wielkopolski, które od połowy XIX w. do 1914 r. uruchomiły ekspozytury w Poznaniu. 1977 nr2 s.9-51, fot., tab.
1157
Drogomirecki Bolesław: Od elewa do dyrektora banku. Z długoletnim dyrektorem Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu... rozm. Piotr Bojarski. 1997 nr 2 s.222-234, fot.
1158
Janik Bogna, Michalak Maria, Szambelańczyk Jan: Banki w Poznaniu w latach 90. 1997 nr 2 s.271-293, pl., tab.
1159
Jazdon Aleksander: Powstanie i działalność Banku Ludowego na Jeżycach i Banku Pożyczkowego na Łazarzu w Poznaniu pod zaborem pruskim. (1894-1918). Aneks: Członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych polskich spółdzielni kredytowych i Rolnika" w Poznaniu w 1918 roku. 1997 nr 2 s.94-105, fot.
1160
Kaczmarek Zygmunt: Z dziejów Pocztowej Kasy Oszczędności w Poznaniu (1921-1939). 1997 nr 2 s.147-161, fot., pl.
1161
Karolczak Waldemar: Kasa drobnych oszczędności dla dzieci "Złota Skarbona" w Poznaniu w latach 1908-1914. 1997 nr 2 s.133-136.
1162
Kepel Jerzy: Kasa z wiatrem w żaglach. Z... dyrektorem Oddziału Regionalnego PKO BP w Poznaniu rozm. Elżbieta Dutkiewicz. 1997 nr 2 s.248-257, fot.
1163
Kowal Stefan: Poznań jako ośrodek bankowy w międzywojennym dwudziestoleciu. 1997 nr 2 s.137- -146, fot.
1164
Macyra Roman: Tellus - szlachetne cele, smutny koniec. 1997 nr 2 s.52-61.
1165
Nieszporek Konrad: Bankowe porządki Konrada Nieszporka. Protokół z czynności przeprowadzonych przeze mnie w czasie od 11 lutego 1945 r. około zabezpieczenia i przygotowania do prac dla Narodowego Banku Polskiego i wymiany marek oraz dalszego remontu gmachu. 1997 nr 2 s.219-221, fot.
1166
Piątkowska Regina: Z historii Komunalnego Banku Kredytowego. 1997 nr 2 s.106-119, fot., il.
1167
Pietrzykowski Antoni: Do pieniędzy można nabrać wstrętu. Z... dyrektorem Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu rozm. Roman Zieliński. 1997 nr 2 s.235-247, fot.
1168
Pospiech Franciszek: Pieniądze i polityka - wspomina... pierwszy prezes Wielkopolskiego Banku Kredytowego. 1997 nr 2 s.258-270, fot.
1169
Stobrawa Włodzimierz: Polskie Banki Akcyjne w Poznaniu w okresie inflacji (1919-1923). 1993 nr1/2 s.207-222, tab.
1170
Szymańska Zdzisława: Sukces poznańskiej gospodarności. Bank Związku Spółek Zarobkowych (1885-1949). Aneksy: Kuratorzy; Prezesi; Dyrektorzy. 1997 nr 2 s.62-93, fot.
1171
[Zaleski Zygmunt] Z.Z.: P.K.O. w Poznaniu. 1927 s.207-208, tab.
1172
[Zaleski Zygmunt] Z.Z.: Znaczenie gospodarcze Poznania. 1927 s.102-103, tab.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej