Nowy termin wejścia w życie rozporządzenia #StopPatodeweloperka

Informacje dot. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2442).

Paragraf - grafika artykułu
Paragraf

Do wykazu prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii trafił projekt rozporządzenia zmieniający datę wejście w życie rozwiązań przeciwdziałających tzw. Patodeweloperce. Zmianie ulegnie tylko data wejścia w życie przepisów - z 1 kwietnia na 1 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe informacje znajdują się pod tym adresem.