Antoni Krzyżanowski: "Towarzystwo Pożyczkowe"

Antoni Krzyżanowski: "Towarzystwo Pożyczkowe"

Antoni Krzyżanowski (1808-1895) - cieśla, budowniczy, przedsiębiorca - właściciel odlewni, zakładu produkującego materiały instalacyjne, elementy ozdobne fasad i wnętrz budynków oraz piece wapienne, społecznik, działacz niepodległościowy, organizator szkolnictwa zawodowego. W Poznaniu wykonawca m.in. płyt epitafijnych w katedrze poznańskiej, obelisku poświęconego Janowi Kochanowskiemu, budynku Kantoru Krzyżanowskiego, gmachu Hotelu Francuskiego, siedziby Ziemstwa Kredytowego, kościoła św. Piotra. Prezes Towarzystwa Przemysłowego, inicjator utworzenia Towarzystwa Pożyczkowego, organizator Domu Przemysłowego i Banku Włościańskiego oraz Banku Ziemskiego. Przez większą część życia związany z Poznaniem, gdzie urodził się i zmarł. Jest pochowany na poznańskim Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.

sieci społecznościowe