Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Bariery architektoniczne w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej to wszelkie fizyczne przeszkody występujące w budynku lub jego elementach zewnętrznych, które utrudniają osobom niepełnosprawnym korzystanie z tych miejsc.

Celem likwidacji barier architektonicznych jest umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która ma trudność w poruszaniu, jeżeli:

  • jest właścicielem nieruchomości lub
  • jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo
  • posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.

Osoba, która chce ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych powinna złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, przy ul. Cześnikowskiej 18 w Poznaniu, (tel. 61 860 99 32). 

Szczegóły dotyczące wymaganych załączników oraz warunków przyznania dofinansowania, a także wnioski znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - www.mopr.poznan.pl.


Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej