Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Prezydium:

 • Przewodniczący - Marcin Halicki,  Fundacja "Mili ludzie",
 • Wiceprzewodnicząca - Eunika Lech, Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym TON,
 • Wiceprzewodniczący - Andrzej Rossa, Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie,
 • Sekretarz - Krystyna Zdunik, Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Członkowie:

 1. Biblioteka Raczyńskich Filia 66 dla Niewidomych
 2. Fundacja Aktywizacja
 3. Fundacja Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych
 4. Fundacja "Dziecko w Centrum"
 5. Fundacja "Dr Clown"
 6. Fundacja FENIKS Anny Chodorowskiej
 7. Fundacja Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie
 8. Fundacja JaTyMy
 9. Fundacja Otwieramy Kulturę
 10. Fundacja ORCHidea
 11. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop"
 12. Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym TON
 13. Fundacja Pomocy Osobom Ubogim "Brat"
 14. Fundacja Razem
 15. Fundacja Szansa Dla Niewidomych
 16. Fundacja Wspierania Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Przez Sporty Wodne Handi
 17. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Anna Krakowska, Małgorzata Trzebna
 18. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Poznaniu
 19. Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych, Oddział Regionalny w Poznaniu
 20. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 21. Polski Zwiazek Głuchych, Oddział Wielkopolski
 22. Polski Związek Niewidomych Oddział Wielkopolski
 23. Sekcja Krajowa Osób Niewidomych NSZZ "Solidarność"
 24. Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Koniczynka"
 25. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
 26. Stowarzyszenie na Rzecz Hipoterapii, Korekcji Wad Postawy i Ekologii "Lajkonik"
 27. Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek"
 28. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA
 29. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO
 30. Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących
 31. Stowarzyszenie Na Tak
 32. Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "ZROZUMIEĆ I POMÓC"
 33. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin AMIKUS
 34. Stowarzyszenie Poznańskie Amazonki
 35. Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu
 36. Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS
 37. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Przystań"
 38. Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "Start"
 39. Stowarzyszenie "Wszyscy Ludzie Dobrej Woli"
 40. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy FLANDRIA
 41. Studenckie Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym
 42. Towarzystwo Osób Niesłyszących TON
 43. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Regionalny
 44. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
 45. Wielkopolski Klub Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących "Razem na szlaku"
 46. Wielkoposlki Związek Inwalidów Narządu Ruchu
 47. Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 48. Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
 49. Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera
 50. Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych
 51. Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera
 52. WZiSS UMP - Dorota Potejko
 53. WZiSS UMP - Józef Solecki
 54. Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM "Ad Astra"
 55. Fundacja Fabryka Pomocy
 56. Stowarzyszenie I Love Ziemek
 57. Fundacja Diagnostyki i Rehabilitacji Optometrycznej i Neuroterapii DRON
 58. Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej