Miejska Strategia Polityki Społecznej

18 listopada 2003 r. Rada Miasta Poznania uchwaliła Miejską Strategię Polityki Społecznej.
Celami programu są:

  • wyznaczenie długofalowych kierunków działania władz miasta w obszarze całej polityki społecznej
  • nowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych - ze ściśle resortowego do podmiotowego
  • podjęcie próby skoordynowania działań ze wszystkich dziedzin polityki społecznej na rzecz wybranych grup społecznych - priorytetów (jest to innowacja)
  • osiągniecie w perspektywie kilku lat widocznej poprawy jakości życia mieszkańców miasta i tym samym doprowadzenie do stopniowego zmniejszania wydatków na pomoc społeczną.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej