Komitet rewitalizacji rozpoczął pracę

W urzędzie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania. To zespół powołany przez prezydenta, który zajmie się szeroko rozumianą rewitalizacją. Będzie pełnić funkcję doradczą i opiniującą, ale też wysuwać własne propozycje działania.

W Sali Sesyjnej UMP odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania
W Sali Sesyjnej UMP odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania

Komitet Rewitalizacji Miasta Poznania to forum współpracy i dialogu w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Do jego zadań należeć będzie m.in. podejmowanie inicjatyw oraz doradzania Prezydentowi Miasta Poznania. Komitet będzie też opiniował projekty uchwał Rady Miasta Poznania i zarządzenia prezydenta.

KRM powołany został decyzją prezydenta w grudniu 2018 roku. Jego kadencja będzie trwała 5 lat. W skład komitetu weszli przedstawiciele mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz organów władzy publicznej (miejscy i wojewódzcy urzędnicy oraz reprezentant Rady Miasta Poznania).

Pierwszemu posiedzeniu komitetu przewodniczył Mariusz Wiśniewski. Zastępca prezydenta Poznania przedstawił szczegółowe informacje o prowadzonych przez Miasto działaniach rewitalizacyjnych, w tym o stanie wdrażania "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania". Wybrano też Prezydium Komitetu. Przewodniczącym został Andrzej Rataj (miejski radny i przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto). Funkcję pierwszego zastępcy przewodniczącego objął Marcin Sadowski (przedsiębiorca i społecznik ze Śródki), a drugiego - Hanna Sierocka (dyrektor Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, zaangażowana w działania rewitalizacyjne na ul. Św. Marcin).

Kolejne posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania planowane jest na przełomie marca i kwietnia 2019 r.

BKPiRM/AJ

Załączniki