Krzysztof Albiński nowym dyrektorem POSUM

Po zapoznaniu się z rekomendacją komisji konkursowej, prezydent Miasta Poznania zdecydował o zatrudnieniu Krzysztofa Albińskiego na stanowisku dyrektora POSUM.

Krzysztof Albiński nowym dyrektorem POSUM
Krzysztof Albiński nowym dyrektorem POSUM

Krzysztof Albiński posiada bogate doświadczenie w kierowaniu wielooddziałowymi szpitalami świadczącymi specjalistyczne usługi medyczne z zakresu lecznictwa otwartego i zamkniętego, zarządzaniu dużymi zespołami ludzkimi oraz w sporządzaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wielu systemowych rozwiązań organizacyjnych. Komisja uznała, że jego wiedza sprawdzi się idealnie w wykonywaniu obowiązków na stanowisku dyrektora POSUM. 

Od roku 2007 do 2013 roku Krzysztof Albiński pracował w SP ZOZ w Nowym Tomyślu jako kierownik Sekcji Administracji i Zamówień Publicznych. W roku 2013 współpracował z Kancelarią Prawną "Leśny i Wspólnicy", jako ekspert z dziedziny transformacji podmiotów leczniczych. W tym czasie  brał czynny udział w procesie przekształcenia w spółkę kapitałową szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. W 2013 roku został dyrektorem SP ZOZ-u w Wolsztynie. Stanowisko to obejmował do 2016 roku. Następnie od lipca 2016 roku do stycznia 2018 roku był Prezesem Zarządu Nowego Szpitala we Wschowie sp. z o.o. oraz równolegle od października 2016 do stycznia 2017 roku Prezesem Zarządu Nowego Szpitala w Szprotawie i od maja roku do sierpnia 2017 roku Prezesem Zarządu Szpitala im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie. Od 2018 roku Krzysztof Albiński zajmuje się świadczeniem usług doradztwa biznesowego,  w tym restrukturyzacji przedsiębiorstw i tworzeniem strategii biznesowych oraz wdrażaniem standardów akredytacyjnych w szpitalach.

Od roku 2012 prowadzi również zajęcia dydaktyczne dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest wykładowcą przedmiotów takich jak "Przekształcenia podmiotów leczniczych", "Finansowanie usług zdrowotnych" oraz "System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)".

DK