LASY LEKARSTWEM NA EFEKT CIEPLARNIANY

Dziś w Poznaniu rozpoczęły się warsztaty ONZ na temat roli lasów w pochłanianiu gazów cieplarnianych. Eksperci z wielu krajów zastanawiają się, jak wykorzystać lasy do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń powietrza, a tym samym do ograniczenia wpływu niekorzystnych zjawisk klimatycznych znanych jako tzw. efekt cieplarniany.
Klimatolodzy wierzą, że zwiększenie powierzchni leśnej na naszej planecie może uchronić świat przed nadchodzącymi zmianami klimatycznymi. Według badań brytyjskich 1 ha lasu absorbuje średnio w ciągu roku blisko 4,5 ton węgla.
Poznańskie warsztaty są kolejnym spotkaniem naukowców i ekspertów pracujących na rzecz wdrożenia w życie Konwencji Klimatycznej ONZ i Protokołu z Kioto.