Głosuj tam gdzie mieszkasz

Najpóźniej do 19 października należy zapisać się do rejestru wyborców w mieście lub gminie, w którym chce się wziąć udział w wyborach samorządowych. Można to zrobić w urzędzie, pocztą lub przez platformę ePUAP. Nie warto czekać jednak na ostatnią chwilę

Aby głosować w Poznaniu, trzeba wpisać się do rejestru wyborców
Aby głosować w Poznaniu, trzeba wpisać się do rejestru wyborców

Wpis pozwala na zagłosowanie w miejscu zamieszkania. Wystarczy wpisać się raz, by potem móc głosować w swoim mieście we wszystkich wyborach i referendach.

Aby to zrobić, należy zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (ul. Libelta 16/20). W związku z tym, że mobilność wyborców jest coraz większa, a rozdzielenie zameldowania od faktycznego miejsca zamieszkania coraz częstsze - urząd miasta dodatkowo ułatwił procedurę. Wszystkie formalności zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

Każdy, kto chce wpisać się do rejestru wyborców, musi przedstawić: dowód osobisty lub paszport (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia); wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (można pobrać go w Biuletynie Informacji Publicznej lub w załącznikach pod tym tekstem) oraz deklarację z  danymi (również do pobrania w BIP lub w załączniku pod tekstem).

Aby zostać wpisanym do rejestru wyborców, trzeba wykazać, że mieszka się na stałe w Poznaniu. Urzędnicy uznają każdy dokument, który potwierdza związki z miastem. Może to być akt własności mieszkania lub umowa najmu mieszkania. Jeśli jej nie ma, wystarczy oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym wyborca mieszka. Można też przedstawić umowę o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie z organizacji społecznych lub stowarzyszeń, potwierdzających stałe związki z Poznaniem.

Jeśli do wniosku i deklaracji dołączony zostanie jeden z powyższych dokumentów, to wpis do rejestru dokonany zostanie od razu. Jeśli nie, urzędnicy mają trzy dni na przeprowadzenie postępowania dowodowego i wydanie stosownej decyzji. 

Do rejestru mogą wpisać się osoby, które mieszkają na stałe w Poznaniu, ale nie są tu zameldowane, bezdomni mieszkańcy miasta oraz poznaniacy, którzy nie mieszkają pod swoim adresem stałego zameldowania. Dopisać mogą się również mieszkańcy Poznania, którzy nie mają obywatelstwa polskiego, ale są obywatelami UE.

Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, jednak najpóźniej w ostatnim dniu pracy urzędu przed dniem głosowania. W przypadku najbliższych wyborów będzie to piątek 19 października lub - w przypadku drugiej tury wyborów prezydenckich - 2 listopada.

Dokumenty można składać w godzinach pracy urzędu: pon. 7.30-17, wt.-pt. 7.30-15.30. Przed wyborami zwiększona zostanie liczba pracowników, którzy będą przyjmować wnioski, tak aby kolejki były możliwie najmniejsze.

Szczegółowe informacje zawarte są w poznańskim Biuletynie Informacji Publicznej:. Informacji udzielają również pracownicy Biura Poznań Kontakt pod numerem tel.: 61 646 33 44 (w godz. 7.30-20).

Więcej informacji o wyborach samorządowych 2018 dostępnych jest w publikowanym na naszych stronach portalu wyborczym  W portalu można m.in. sprawdzić online Czy mogę głosować w Poznaniu?, a jeżali tak, to Gdzie głosować? - otrzymuje się wówczas informację o adresie "swojego" lokalu wyborczego, a nawet zdjęcie siedziby lokalu. 

AW

Załączniki