Most na sto lat

Odbyły się próby obciążeniowe na południowej nitce Estakady Katowickiej. Wyniki ekspertyzy będą podstawą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przebudowanej trasy i otwarcia obu jezdni dla ruchu samochodowego. Według inżynierów Politechniki Poznańskiej powinien on wytrzymać nawet 100 lat.

Próby obciążeniowe na Estakadzie Katowickiej
Próby obciążeniowe na Estakadzie Katowickiej

- Podobne próby obciążeniowe wykonywane już była przy oddawaniu drugiej nitki estakady. Oba remonty różnią się jednak czasem trwania od momentu rozpoczęcia rozbiórki do prób obciążeniowych. Poprzednio trwało to 16 miesięcy, teraz czas ten skrócił się o 2 miesiące.  Przyspieszyliśmy na etapie proceduralnym, ale także zrobił to wykonawca w zakresie realizacji. - mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania.

Aktualnie trwają badania nośności konstrukcji wiaduktów, prowadzone przez Politechnikę Poznańską, pod kierownictwem prof. Arkadiusza Madaja. W badaniu wykorzystane zostało 6 ciężarówek o łącznej masie prawie 200 ton. Wykonane zostały próby statyczne, gdzie mierzono obciążenie w różnych punktach nowo wybudowanych obiektów nad ul. Inflancka i ul. Chartowo. Drugi typ pomiaru to próby dynamiczne, które opierają się na badaniu wpływu obciążenia w ruchu z różna prędkością i zachowanie obiektu podczas hamowania.

Główna część badań odbywa się pod wiaduktami, gdzie wykonywane są pomiary odkształceń konstrukcji i osiadania podpór. Nad prawidłowością pomiaru czuwa piętnaście punktów pomiarowych, w których zastosowano czujniki elektroniczne, zegarowe oraz indukcyjne.

- Wstępne wyniki wskazują, że będą one pozytywne. W przeciwieństwie do obiektu, który stał tu poprzednio, ten jest poprawnie zaprojektowany i tak samo zbudowany - informuje Arkadiusz Madaj z Zakładu Budowy Mostów Politechniki Poznańskiej. - Sądzę, że jego trwałość będzie o wiele dłuższa niż 40 lat poprzedniej estakady. Moim zdaniem może on wytrzymać nawet 100 lat, ale na to składa się wiele czynników. Jakość wykonania, zastosowane materiały, technologia budowy czy rozwiązania konstrukcyjne, to jest przepaść w stosunku do tego co było poprzednio - stwierdza prof. Madaj.

Jeżeli wyniki pomiarów będą pozytywne, wykonawca będzie miał czas na wykonanie ostatnich prac budowlanych, w tym malowanie oznakowania poziomego oraz przygotowanie do wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Ostateczną kontrolę przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wykona Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Prawdopodobnie będzie można jeździć po estakadzie jeszcze pod koniec października.

- Niezależnie od funkcjonalności estakady, jest to obiekt, w mojej ocenie, bardzo ładny, który się ciekawie wpisuje w krajobraz ratajski. Ekrany akustyczny, które tu powstaną mają być zakrzywione i estetyczne Jest to ważne z punktu widzenia przestrzeni miasta, żeby nie szpeciły one okolicznych osiedli - dodaje zastępca prezydenta Poznania.

Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Krzywoustego obejmuje całkowitą rozbiórkę i odbudowę konstrukcji dwóch nitek Estakady Katowickiej, wykonanie nawierzchni drogowych oraz odbudowę dróg dojazdowych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowę oświetlenia i sygnalizacji świetlnej, odwodnienie, przebudowę sieci energetycznej i sieci trakcji tramwajowej. Całkowity budżet tego zadania wynosi 161.426.195 złotych, z czego prawie 30% Miasto otrzymało, jako dofinansowanie z budżetu państwa w ramach tzw. Rezerwy Subwencji Ogólnej.

Ryszard Bączkowski, Hubert Bugajny/biuro prasowe