Poznański Klaster Energii

Oszczędność i lepsza dbałość o środowisko - taki cel przyświeca podpisanemu właśnie listowi intencyjnemu pomiędzy Miastem Poznań, Politechniką Poznańską, Veolią, SUEZ Zielona Energia i miejskimi spółkami - MPK, Aquanet, Termy Maltańskie, PTBS, ZKZL, ZZO i MTP. Współpraca związana będzie m.in. z wytwarzaniem energii, jej obrotem oraz efektywnym wykorzystaniem.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Poznańskiego Klastra Energii
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Poznańskiego Klastra Energii

Obecnie spółki wytwarzające energię z odnawialnych źródeł (takie jak np. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Aquanet, Veolia czy SUEZ Zielona Energia) sprzedają ją spółce obrotu energią. To stamtąd energię kupują m.in. MPK, ZKZL czy PTBS. Drogę tę można jednak skrócić, co pozwoli wypracować oszczędności. Wystarczy, że podmiot produkujący energię sprzeda ją instytucji, która ją wykorzystuje - bez pośredników. Takie rozwiązanie umożliwia Poznański Klaster Energii.

Zgodnie z definicją jest to porozumienie dotyczące wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią z odnawialnych źródeł w ramach sieci dystrybucyjnej. W skrócie, zadaniem klastra jest tworzenie samowystarczalnych obiegów energetycznych.

- Jednym z pierwszych projektów klastrowych będzie sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej przez miejskie spółki dla potrzeb transportu publicznego. Chcemy, by budowana właśnie linia tramwajowa na Naramowice była zasilana z energii pochodzącej ze spalarni odpadów - mówi Tomasz Lewandowski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. - Dzięki klastrowi będziemy produkować więcej energii w grupie miejskich spółek i dostarczać ją wewnętrznie. To wydatnie obniży koszty.

Ponadto, klaster to szansa na uzyskanie dodatkowych źródeł finansowania z programów skierowanych specjalnie dla takich inicjatyw. Miasto Poznań planuje złożyć też wniosek w naborze na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Wyróżnione w ten sposób grupy będą współpracować z Ministerstwem Energii w celu utworzenia spójnych regulacji, które przyspieszą rozwój energetyki rozproszonej w kraju.

Zaoszczędzone pieniądze to nie wszystko. Zastosowane w Poznaniu rozwiązanie ma również pozytywny wpływ na środowisko. Współpraca w ramach klastra zachęca do inwestowania w  odnawialne źródła energii. O ich rozbudowie myśli także Poznań. Być może w przyszłości na budynkach ZKZL i PTBS pojawia się solary, pozwalające pozyskać energię z promieni słonecznych. To jednak plany na przyszłość. Jak na razie, Miasto Poznań zamierza wykorzystać zasoby, które już posiada (m.in. biogazownie czy spalarnię śmieci). Nad nowymi rozwiązaniami czuwać będą naukowcy z Politechniki Poznańskiej.

Utworzenie Poznańskiego Klastra Energii wpisuje się w założenia strategii energetycznej Miasta Poznania. Obecnie w Polsce powstaje bardzo dużo klastrowych inicjatyw. Ma to jednak miejsce głównie w mniejszych miastach, nie takich metropoliach jak Poznań.

- Utworzenie Poznańskiego Klastra Energii sprawi, że stolica Wielkopolski po raz kolejny będzie pionierem w realizacji energetycznej innowacji w tak dużej skali, podobnie jak miało to miejsce w przypadku grupowych zakupów energii elektrycznej i paliwa gazowego. Mam nadzieję, że uda się pozyskać na działania w zakresie energetyki dodatkowe środki zewnętrzne.  Liczę, że model budowania większej samodzielności, samowystarczalności energetycznej będzie się w przyszłości rozwijał - mówi Tomasz Lewandowski.

Klaster to bardzo duże wyzwanie zarówno dla poznańskich samorządowców, jak i miejskich przedsiębiorstw. Realizacja założonych celów przyniesie korzyść wszystkim partnerom, jednak przede wszystkim skorzystają na niej poznaniacy. Natomiast Miasto Poznań będzie mogło stać się energetycznym wzorem dla innych polskich metropolii. Utworzenie Poznańskiego Klastra Energii to kolejny duży krok Miasta Poznania w kierunku Smart City.

 AJ