Sprawdź termin ważności dowodu osobistego!

W roku 2014 upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2004 r.  na okres 10 lat. Sprawdź termin ważności swojego dowodu osobistego!

wzór
wzór

Wniosek o wydanie nowego dokumentu należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, nie później, niż na 30 dni przed upływem jego terminu ważności.

Przypominamy jednocześnie, iż  dowód osobisty traci ważność również w przypadku zmiany danych, które są na nim uwidocznione.

Uwaga! Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących wydawania dowodów osobistych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej lub telefonicznie pod numerem 61 646 33 44.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 26 czerwca 2012 r. każde dziecko wyjeżdżające poza granice Polski musi posiadać własny dokument tożsamości. Jeżeli podróż planowana jest do krajów Unii Europejskiej, może to być dowód osobisty (można wyrobić go już niemowlakowi) lub paszport. W podróży poza kraje UE dziecko musi posiadać własny paszport.