Świadczenie żłobkowe uchwalone

Rada Miasta uchwaliła świadczenie żłobkowe oraz uchwałę, zgodnie z którą do końca obecnej kadencji przygotowana ma zostać kompleksowa polityka dla ludzi młodych. Radni dokończyli tym samym obrady sesji z 5 stycznia, zerwane przez radnych PiS i PRO.

Podczas sesji dyskutowano przede wszystkim nad uchwałą dotyczącą żłobków
Podczas sesji dyskutowano przede wszystkim nad uchwałą dotyczącą żłobków

Uchwalone świadczenie żłobkowe to dopłaty dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobków niepublicznych, które od 1 stycznia nie będą już na liście placówek wspieranych przez miasto. Dzięki uchwale dzieci nie będą narażone na zmianę placówki z powodu utraty przez nią dotacji, a jednocześnie nadal będą mogły korzystać z miejskiego wsparcia. Świadczenie w wysokości 600 zł na dziecko na każdy miesiąc będzie wypłacane maksymalnie do 31 sierpnia 2019 roku i będzie przelewane na konto placówki.

Podczas czwartkowego dokończenia sesji radni zdecydowali się także na podjęcie uchwały w sprawie przygotowania przez miasto dokumentu ustanawiającego politykę wobec młodych. Dotyczyć to ma osób z przedziału 15-29 lat. Autor uchwały radny Tomasz Wierzbicki powiedział:  - Chcę aby najważniejszym elementem tej polityki była diagnoza sytuacji młodych  w naszym mieście - wyjaśnił. Wcześniej uchwała uzyskała wsparcie Młodzieżowej Rady Miasta.

Jan Gładysiak/ biuletyn.poznan.pl