UROCZYSTA SESJA RADY MIASTA

Podczas uroczystej sesji RMP Jan Nowak Jeziorański odebrał Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania. Wręczone zostały również nagrody i stypendia Miasta Poznania. Poświęcono nowy Sztandar Miasta

prof. dr hab. Lech Trzeciakowski - laureat Nagrody Naukowej
prof. dr hab. Lech Trzeciakowski - laureat Nagrody Naukowej

W dniu Świętych Piotra i Pawła - Patronów Miasta, odbyła się w Sali Renesansowej Ratusza uroczysta sesja Rady Miasta Poznania. Podczas sesji Jan Nowak - Jeziorański, legendarny "Kurier z Warszawy", otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania.
Zgodnie z tradycją, podczas sesji w dniu Imienin Miasta wręczono też nagrody i stypendia Miasta Poznania.
Zbiorową Nagrodę Naukową otrzymali: prof. dr hab. Jerzemu Topolskiemu - pośmiertnie, oraz prof. dr hab. Lech Trzeciakowski - redaktorzy i współautorzy "Dziejów Poznania".
Przyznano również 9 stypendiów naukowych:
Faustynie Goc - za badanie własności dieelektrycznych i zjawiska przełączania w antyseroelektrycznych ciekłych kryształach,
Natalii Jackowskiej - za studia nad stanowiskiem Kościoła wobec udziału Polski w integracji europejskiej,
Agacie Jakubowskiej - za studia nad twórczością polskich artystek współczesnych,
Izabeli Korczowskiej - za cykl prac o markerach biochemicznych osteoporozy,
Lidii Mierzejewskiej - za badania przestrzenno - strukturalne zieleni miejskiej w Poznaniu,
Sylwii Panek - za osiągnięcia naukowe i publikacje z zakresu literatury współczesnej,
Marcinowi Schmidtowi - za badania nad rolą ludzkiego wirusa brodawczaka w etiologii szyjki macicy,
Joannie Śliwowskiej - za badania nad neuropeptydami,
Michałowi Zwierzykowskiemu - za badania nad dziejami samorządu sejmikowego Wielkopolski w czasach dawnej Rzeczypospolitej..
Zbiorową Nagrodę Artystyczną przyznano Marii Blimel i Wandzie Wasilewskiej, autorkom i realizatorkom reportaży radiowych - dziennikarkom Radia Merkury.
Przyznano też 8 stypendiów artystycznych:
Hubert Czerepok - rzeźba,
Rafał Jakubowicz - krytyka artystyczna,
Mikołaj Jazdon - film,
Barbara Kałużna - teatr,
Przemysław Kieliszewski - animacja kultury,
Rafał Nowak - rzeźba,
Maciej Pabich - muzyka,
Piotr Żukowski - muzyka.
Nagrodę Sportową Miasta Poznania przyznano Grzegorzowi Kotowiczowi z KS Posnania - kajaki
Stypendia sportowe otrzymali:
Małgorzata Wojtkowiak z KS Warta - szermierka
Małgorzata Chojnacka z KS Posnania - kajaki
Aleksander Charpantidis z AZS ZŚ - tenis ziemny
Paulina Poczta z AZS AWS - akrobatyka
Barbara Strzyżewska z ŻLKS Kiekrz - żeglarstwo
Rafał Abrahamczyk z KS Posnania - wioślarstwo
Michalina Ziółkowska z AZS ZŚ - lekkoatletyka
Przemysław Gawrych z KS Posnania - kajaki
Adrianna Antczak z TS Olimpia - judo kobiet
Anna Antoniewska z MKS Dąbrówka - pływanie synchroniczne
Wyróżnienie otrzymała:
Anna Szymul ze Sportowego Stowarzyszenia Inwalidów START
Ostatnim punktem uroczystej sesji RMP było poświęcenie nowego Sztandaru Miasta Poznania.