Wybory w Poznaniu - nie tylko dla Polaków

Poznań wspiera cudzoziemców, którzy zdecydowali się zamieszkać w stolicy Wielkopolski. Także tych, którzy chcą wziąć udział w zbliżających się wyborach i mieć wpływ na dalsze losy miasta.

W nadchodzących wyborach mogą w Poznaniu wziąć udział nie tylko Polacy - także mieszkający tu cudzoziemcy, obywatele UE/fot. Fotoportal
W nadchodzących wyborach mogą w Poznaniu wziąć udział nie tylko Polacy - także mieszkający tu cudzoziemcy, obywatele UE/fot. Fotoportal

W wyborach samorządowych mogą wziąć udział mieszkańcy i mieszkanki Poznania, którzy nie są obywatelami Polski, ale są obywatelami Unii Europejskiej. Jest jednak kilka warunków. Po pierwsze muszą zgodnie z prawem stale zamieszkiwać w Polsce, nie mogą być pozbawieni praw publicznych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego są obywatelami i najpóźniej w dniu głosowania muszą mieć skończone 18 lat.

- Jest wiele powodów, dla których osoby z zagranicy wybrały Poznań na swoje miejsce do życia - mówi Marta Mazurek, pełnomocniczka prezydenta ds. przeciwdziałania wykluczeniom. - Tutaj mieszkają, pracują, robią zakupy, posyłają swoje dzieci do poznańskich szkół i wiążą swoją przyszłość z naszym miastem. Są jego pełnoprawnymi mieszkańcami i tak jak inne grupy osób współtworzą to miasto. Zatem wybory samorządowe dotyczą ich w takim samym stopniu jak wszystkich pozostałych i ważne jest, żeby ich głos w tych wyborach był brany pod uwagę. Mam nadzieję, że się licznie wypowiedzą na temat tego, jakiej przyszłości dla siebie w Poznaniu chcą.

Żeby wziąć udział w wyborach, cudzoziemcy powinni dopisać się do rejestru wyborców. By to zrobić, muszą przedstawić dowód osobisty lub paszport (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia); wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (można pobrać go w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz deklarację z  danymi (również do pobrania w BIP).

Aby zostać wpisanym do rejestru wyborców, trzeba wykazać, że mieszka się na stałe w Poznaniu. Urzędnicy uznają każdy dokument, który potwierdza związki z miastem. Może to być akt własności mieszkania lub umowa najmu mieszkania. Jeśli jej nie ma, wystarczy oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym wyborca mieszka. Można też przedstawić umowę o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie z organizacji społecznych lub stowarzyszeń, potwierdzających stałe związki z Poznaniem.

Cudzoziemcy pomocy mogą szukać w Migrant Info Point. To miejsce, które powstało w Poznaniu z myślą o cudzoziemcach mieszkających mieście. Miało pomóc osobom, które przyjeżdżają do Poznania i chcą tu mieszkać, ale nie znają języka, nie rozumieją procedur.  W MIP można uzyskać informację i wsparcie związane z legalizacją pobytu, pracy oraz spraw związanych z życiem codziennym. Jego pracownicy pomagają wypełnić formularze, tłumaczą i wyjaśniają zawiłości polskiego prawa. Pomagają cudzoziemcom oraz osobom, którym zależy na pobycie cudzoziemca w Polsce. MIP prowadzi też warsztaty, kursy językowe, szkolenia, spotkania integracyjne.  

- Przed wyborami Migrant Info Point będzie udzielać wsparcia przy wypełnianiu dokumentów wymaganych do wpisu na listy wyborców - mówi Katarzyna Papież z Migrant Info Point. -  Nasze biuro czynne jest we wtorki i środy w godzinach od 14 do 20 oraz w czwartki w godzinach od 10 do 16 przy ul. Św. Marcin 78, pok. 421. Można się umówić na spotkanie pod adresem email: office@migrant.poznan.pl

Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, jednak najpóźniej w ostatnim dniu pracy urzędu przed dniem głosowania. W przypadku najbliższych wyborów będzie to piątek 19 października lub - w przypadku drugiej tury wyborów prezydenckich - 2 listopada.

Dokumenty można składać w godzinach pracy urzędu: pon. 7.30-17, wt.-pt. 7.30-15.30. Przed wyborami zwiększona zostanie liczba pracowników, którzy będą przyjmować wnioski, tak aby kolejki były możliwie najmniejsze. Mimo to - by uniknąć czekania - najlepiej nie czekać ze złożeniem wniosku na ostatni dzień.

Szczegółowe informacje zawarte są w poznańskim Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestr-wyborcow,11998.

AW