Cudzoziemcy mogą głosować w Poznaniu!

Poznań wspiera cudzoziemców, którzy zdecydowali się zamieszkać w stolicy Wielkopolski. W wyborach samorządowych mogą wziąć udział mieszkańcy i mieszkanki Poznania, którzy nie są obywatelami Polski, ale są obywatelami Unii Europejskiej!

Cudzoziemcy również mogą zdecydować o przyszłości Poznania!
Cudzoziemcy również mogą zdecydować o przyszłości Poznania!

Aby głosować w tegorocznych wyborach samorządowych, należy:

➡ zgodnie z prawem stale zamieszkiwać w Polsce,
➡ mieć pełnię praw publicznych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest się obywatelem,
➡ najpóźniej w dniu głosowania mieć ukończone 18 lat.

Aby zostać wpisanym do rejestru wyborców, trzeba wykazać, że mieszka się na stałe w Poznaniu. Urzędnicy uznają każdy dokument, który potwierdza związki z miastem. Może to być akt własności mieszkania lub umowa najmu mieszkania. Można też przedstawić umowę o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie z organizacji społecznych lub stowarzyszeń, potwierdzających stałe związki z Poznaniem.

Cudzoziemcy pomocy mogą szukać w Migrant Info Point. To miejsce, które powstało w Poznaniu z myślą o cudzoziemcach mieszkających mieście. Pomaga osobom, które przyjeżdżają do Poznania i chcą tu mieszkać, ale nie znają języka, nie rozumieją procedur. W MIP można uzyskać informację i wsparcie związane z legalizacją pobytu, pracy oraz spraw związanych z życiem codziennym.
Pomagają cudzoziemcom oraz osobom, którym zależy na pobycie cudzoziemca w Polsce. MIP prowadzi też warsztaty, kursy językowe, szkolenia, spotkania integracyjne.

Szczegółowe informacje zawarte są w poznańskim Biuletynie Informacji Publicznej (KLIK).