Polski Czempion-spotkanie w Poznaniu

26 września br. odbędzie się w Poznaniu w Strefie Pracy Wspólnej +1 na ul. Za Bramką 1 spotkanie w ramach programu Polski Czempion. Tematem spotkania będzie: "Ekspansja zagraniczna - nowe możliwości i instrumenty wsparcia, finansowanie i bezpieczeństwo wychodzenia na rynki zagraniczne".

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie jest dedykowane właścicielom firm i członkom zarządów. Liczba miejsc jest ograniczona. Nadesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem, zapraszamy do przybycia po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Prosimy o zgłoszenie maksymalnie 2 osób z jednej spółki. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. PwC zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu spotkania. Rejestracja na stronie:

https://www.pwc.pl/pl/forms/event/2018-09-26-polski-czempion-poznan.html

 Zapraszamy serdecznie do udziału!

Logo
Polski Czempion

Program Polski Czempion promuje i wspiera polskie przedsiębiorstwa, które eksportują i inwestują zagranicą lub mają w planach ekspansje zagraniczną. Program opiera się na cyklicznych spotkaniach o charakterze merytoryczno - networkingowym.

Uczestnictwo w Programie będzie doskonałą okazją do spotkania się z przedstawicielami organów centralnych, władz lokalnych i polskich firm zainteresowanych ekspansją zagraniczną. Uczestnictwo w Programie daje także możliwość prowadzenia nieformalnych rozmów, wymiany doświadczeń i budowania relacji.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące tematy:

  • Instrumenty wsparcia ekspansji polskich eksporterów i inwestorów: zagraniczne biura handlowe PAIH; eventy promocyjne / misje biznesowe PAIH; dedykowane programy (m.in. Polskie Mosty Technologiczne, Brand) - PAIH
  • Public Affairs i rola instytucji publicznych w stymulowaniu ekspansji zagranicznej - PwC
  • Platforma Wsparcia Eksportu - Analityczne narzędzie, opracowane przez PKO Bank Polski, wspierające firmy w prowadzeniu działalności eksportowej - PKO BP
  • Współfinansowanie inwestycji zagranicznych przez Fundusz Ekspansji -  PFR TFI
  • Instrumenty finansowe bezpośredniego wsparcia ekspansji zagranicznej - BGK
  • Możliwości finansowania inwestycji za granicą oraz akwizycji zagranicznych - oddziały zagraniczne PKO Banku Polskiego- PKO BP
  • Bezpieczeństwo wychodzenia na rynki zagraniczne - kwestie podatkowe i prawne - PwC
  • Ryzyka działań inwestycyjnych i eksportowych na nowych rynkach i sposoby ich ograniczenia - KUKE

Program spotkania na stronie: 

https://www.pwc.pl/pl/wydarzenia/2018/2018-09-26-spotkanie-w-ramach-programu-polski-czempion-poznan.html

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie jest dedykowane właścicielom firm i członkom zarządów. Liczba miejsc jest ograniczona. Nadesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem, zapraszamy do przybycia po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Prosimy o zgłoszenie maksymalnie 2 osób z jednej spółki. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. PwC zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu spotkania.

Organizatorzy i ogólnopolscy partnerzy programu: pwc, PAIiH, Bank Polski, Puls Biznesu, Polska Firma Międzynarodowy Czempion

Lokalni partnerzy programu: Miasto Poznań