Zaproszenie na misję gospodarczą do Indii

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Ministerstwo Rozwoju RP oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP organizują w terminie 22-28 listopada 2017 roku misję biznesową do Indii (Nowe Delhi). Misja odbywa się w tym samym czasie co polsko-indyjska Komisja Wspólna ds. Gospodarczych, w którym uczestniczyć będzie oficjalna delegacja polskiego rządu.

Misja biznesowa do Indii. Fot: PAIH
Misja biznesowa do Indii. Fot: PAIH

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Ministerstwo Rozwoju RP oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP organizują w terminie 22-28 listopada 2017 roku misję biznesową do Indii (Nowe Delhi). Misja zbiega się w czasie z posiedzeniem polsko-indyjskiej Komisji Wspólnej ds. Gospodarczych, w którym uczestniczyć będzie oficjalna delegacja polskiego rządu.

Do udziału w misji w szczególny sposób zapraszane są firmy i instytucje  z sektorów:

- maszynowo-wydobywczego, węglowego       
- OZE i zielone technologie        
- IT /ICT, w tym startupy i nowe technologie.

Misja została podzielona na dwa segmenty:

1) Posiedzenia plenarne + komponent biznesowy - w terminie 23-28.11.2017

2) Komponent biznesowy - w terminie 27-28.11.2017

W ramach komponentu biznesowego misji odbędzie się Forum Biznesu Polska-Indie oraz spotkania (B2B) z indyjskimi firmami i instytucjami zainteresowanymi współpracą biznesową z Polską (szczegółowe informacje, w tym lista potencjalnych rozmówców z Indii, zostaną przekazane w późniejszym terminie).

Uczestnicy mają  uczestnictwa w wyjeździe w dwóch wariantach:

- tylko komponent biznesowy
- komponent biznesowy i posiedzenia plenarne

Na etapie rejestracji warto szczegółowo wskazać oczekiwania względem misji i partnerów biznesowych, co pozwoli na lepsze przygotowanie spotkań dla Państwa firmy.

Organizatorzy pokrywają koszty uczestnictwa w Forum i aranżacji spotkań biznesowych, transportu na miejscu oraz przygotowania i wydania materiałów informacyjnych na potrzeby partnerów indyjskich. Koszty: przelotu, zakwaterowania, ubezpieczenia, wizy, diety, wyżywienia oraz koszty związane pobytem w Indiach przedsiębiorcy ponoszą we własnym zakresie.

 Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w misji mogą zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie*:

http://www.paih.gov.pl/multisector_mission_India