Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych inicjatyw realizowanych na rzecz Miasta Poznania i jego mieszkańców w roku ubiegłbym. 

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursowa wybiera i przyznaje tytuł Inicjatora roku jednej inicjatywie w każdej kategorii. 
W konkursie INICJATORY dodatkową nagrodę niezależnie od decyzji Kapituły Konkursu przyznać mogą sami mieszkańcy Poznania za pomoca głosowania internetowego. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystej gali w Teatrze Muzycznym w Poznaniu.

Ideą konkursu jest promowanie inicjatyw pozarządowych oraz wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych na rzecz Poznania i jego mieszkańców. INICJATORY mają również na celu zachęcić do działania jeszcze większą liczbę poznaniaków oraz zainspirować do tworzenia nowych inicjatyw.

W konkursie startować mogły organizacje pozarządowe, grupy nieformalne jak i lokalne inicjatywy społeczne. Mogły to być inicjatywy zarówno wieloletnie, jak i krótsze, nawet jednodniowe przedsięwzięcia. Jedynym kryterium było to, aby realizacja danego projektu miała miejsce (częściowo lub w całości) w 2016 roku w jednej z pięciu kategorii: 

EDUKACJA 

KULTURA 

SPORT 

ŚRODOWISKO 

ZDROWIE 

Inicjatywy oddolne podejmowane przez środowisko organizacji pozarządowych i działaczy społecznych w Poznaniu są odzwierciedleniem rozwoju społecznego Miasta. Najlepsze ze społecznych przedsięwzięć zostały w tym roku dodatkowo docenione w I edycji prestiżowego poznańskiego konkursu "Inicjatory".

Idea, jaka przyświeca konkursowi, to promowanie aktywności społecznej oraz wyróżnienie najlepszych działań realizowanych na rzecz Miasta i jego Mieszkanców.

Celem "Inicjatorów" jest również zachęcanie Mieszkanców i lokalnych organizacji do tworzenia i planowania kolejnych, cennych społecznie inicjatyw.

Jedynym kryterium konkursu na najlepsze przedsięwzięcia zarówno organizacji pozarządowych jak i grup nieformalnych, była realizacja zgłoszonego działania w części lub w całości w 2016 roku.

Atrakcyjność zgłoszonych do konkursu inicjatyw oceniała Kapituła Konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele lokalnych mediów i Urzędu Miasta Poznania.

Tematyka przedsięwzięć, biorących udział w konkursie była zróżnicowana, stąd Inicjatory przyznane zostały w pięciu kategoriach: sport, środowisko, edukacja, kultura, zdrowie.

Obok kategorii tematycznych, konkurs zakładał także głosowanie Mieszkańców, którzy mieli możliwość przyznania swojej nagrody.

Rywalizacja w konkursie będzie możliwa także w kolejnych edycjach, gdyż "Inicjatory" mają trwale wpisać się w działania Miasta, wspierając aktywność społeczną i pozarządową.

W II edycji konkursu nagrodzone zostały następujące inicjatywy: 

W kategorii Edukacja Inicjatorem roku 2016 został projekt pt.: "Powstanie nowoczesnej, przyjaznej i w pełni darmowej niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum Otwarte Drzwi, dedykowanej dzieciom niepełnosprawnym", który realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarte Drzwi". Placówki powstały z myślą o edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła zapewnia swoim uczniom opiekę specjalistów (pedagodzy specjalni, terapeuci logopedzi, psycholodzy) doskonale przygotowanych do zadań im powierzonych. W ramach godzin z wychowania fizycznego, uczniowie z niepełnosprawnościami obejmowani są kompleksową rehabilitacją. W ramach szkoły funkcjonuje też gabinet lekarski, w którym rodzice mogą umawiać się ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny, a uczniowie objęci są opieką pielęgniarską i asystencką w czasie pobytu w szkole.

W kategorii Kultura Inicjatorem roku 2016 został projekt pt.: "Biblioteka domu bajek", prowadzony przez Fundację Jak Malowana. Biblioteka Domu Bajek to bezpłatna wypożyczalnia książek dla dzieci, mieszcząca się w centrum miasta. Powstała z inicjatywy pasjonatów, miłośników kultury, którzy sfinansowali we własnym zakresie remont lokalu jak i wyposażyli go w księgozbiór. Dom Bajek to nie tylko biblioteka, ale również miejsce spotkań łączące w sobie kilka działań twórczych: czytanie i słuchanie książki wraz z komentarzem, zabawy ruchowe, działania plastyczne. 

Inicjator w dziedzinie kultury od tegorocznej edycji nosi imię Jarosława Anczewskiego - zmarłego w sierpniu ubiegłego roku urzędnika Wydziału Kultury UMP, przyjaciela artystów i współtwórcy wielu inicjatyw, służących zacieśnianiu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

W kategorii Sport Inicjatorem roku 2016 wybrano projekt pt.: "Fregata Family Cup", organizowany przez Fregata Swimming sp. z o.o. "Fregata Family Cup" to największe zawody pływackie skierowane do amatorów  - zarówno do dzieci jak i do rodziców. Co roku na Termach Maltańskich do rywalizacji przystępuje ok. 600-700 zawodników - zarówno dzieci, jak i ich rodzice a zawody z trybun obserwuje około 2 tysięcy widzów. Celem imprezy jest popularyzacja nauki pływania wśród dzieci oraz zdrowego i aktywnego trybu życia. W zawodach startują zarówno dzieci rozpoczynające swoją przygodę z pływaniem jak i już potrafiący pływać.

W kategorii Środowisko Inicjatorem roku 2016 został projekt pt.: "Udostępnienie edukacyjne i turystyczne rezerwatu Meteoryt Morasko", przygotowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra". Inicjatywa, Towarzystwa "Salamandra" rozpoczęła się już w roku 2015 i był kontynuowana w 2016. W tym czasie zrealizowano w rezerwacie kompleksowy remont ścieżek, pomostów i barierek, wymieniono wszystkie tablice edukacyjne oraz dodano kilka nowych. Tablice umożliwiają zwiedzającym w pełni korzystać ze ścieżek edukacyjnych i zapoznawać się z walorami tego obiektu. Oprócz działań inwestycyjnych "Salamandra" prowadziła w Rezerwacie działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

W kategorii Zdrowie Inicjatorem roku 2016 wybrano projekt "Wakacje jednego dnia", realizowany przez Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. Stowarzyszenie zorganizowało cykl jednodniowych wycieczek dla swoich podopiecznych. Są to osoby starsze, zmagające się na co dzień z poczuciem samotności czy osamotnienia. Dla niektórych z nich, to jedyna możliwość wyjazdu na wakacje, choćby nawet tak krótkie jak jednodniowa wycieczka. W wycieczkach wzięli również udział seniorzy, którzy na co dzień nie są w stanie samodzielnie opuścić domu, gdyż wymagają transportu medycznego. W sezonie od maja do końca września wzięło w nich udział łącznie 105 osób.

Przyznano także specjalną Nagrodę Mieszkańców, którą otrzymała inicjatywa ciesząca się największą popularnością w internetowym głosowaniu. W tej kategorii Inicjatorem Roku 2016 został projekt Fundacji Res Severa pt.: "I Festiwal filmów odpowiedzialnych 17 celów". Głównym celem pierwszego w Polsce Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych było upowszechnienie wśród mieszkańców Wielkopolski wiedzy na temat Zrównoważonego Rozwoju i Corporate Social Responsibility m.in. poprzez promocję Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych w niej 17 Globalnych Celów. W dniu pierwszej rocznicy Szczytu ONZ - 25 września 2016 r.  - przedstawione zostały wybrane filmy dokumentalne związane z CSR i Zrównoważonym Rozwojem, a także poddane ocenie widzów i Jury filmy partnerów. Wstęp na festiwal był bezpłatny. Festiwal Filmów Odpowiedzialnych pozwolił widzom na lepsze poznanie problemów współczesnego świata, ale też na przyjrzenie się dobrym praktykom firm i organizacji.