Stypendia dla młodych twórców

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie stypendium dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Wydział Kultury - sekretariat, Plac Kolegiacki 17, pokój 257 (II Piętro), tel. 61 878 54 55, fax. 61 878 58 49

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków na 2017 rok - do 30 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna

  1. Uchwała Nr XXII/151/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 26. 03. 1991 roku w sprawie ustanowienia stypendiów dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego.
  2. Uchwała Nr VIII/65/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.

Inne informacje

  1. Stypendia przyznawane są przez Kapitułę Nagrody Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje: Radnym Rady Miasta Poznania, członkom Kapituły, stowarzyszeniom, związkom i grupom twórczym oraz szkołom artystycznym i uczelniom wyższym.
  3. Stypendia przyznawane są wyróżniającym się twórcom, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko raz.

Załączniki