Awans zawodowy nauczyciela

Procedura zdobywania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego (mianowanego, kontraktowego, dyplomowanego)  została określona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1.03.2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013.393) oraz  Kartą Nauczyciela (Dz.U. 2014.191 ze zmianami).