Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na projekty realizowane w trakcie ferii zimowych w 2019 roku!

Prezydent Miasta Poznania Zarządzeniem nr 12/2019/P z dnia 9 stycznia 2019 roku postanawił udzielić dotacji na zadanie z obszaru "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", na projekty realizowane w roku 2019 przez organizacje pozarządowe.

Rozstrzygnięcie konkursu na ferie zimowe
Rozstrzygnięcie konkursu na ferie zimowe

Dofinansowanie otrzymały trzy organizacje:

1.Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki "ARS" na projekt "Świetlicowe ferie zimowe"- półkolonie edukacyjne dla dzieci mieszkających i uczących się na terenie Starego Miasta Poznania.

2. Stowarzyszenie ASTER na projekt "Z teatrem w świat dziecięcych marzeń".

oraz 

3. Fundacja Ewy Johansen "Talent" na projekt Zimowisko stacjonarne "Dookoła Świata z Pomysłodajnią".

Szczegółowe informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie Witkac.pl.