Rozstrzygnięto ostatnią w tym roku edycję Otwartego Konkursu Ofert...

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 703/2017/P z dnia 6 października 2017 roku poznaliśmy listę zwycięskich projektów złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach Otwartego Konkursu Ofert.

rozstrzygnięto Otwarty Konkurs Ofert
rozstrzygnięto Otwarty Konkurs Ofert

Czterech dotowanych oferentów otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 70 000 złotych na zadania publczne pod nazwą "Upowszechnianie wiedzy wśró dzieci i młodzieży". Gratulujemy zwyciężcom!

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu Witkac.pl.