Oświata w liczbach

Poniższe opracowanie opisuje stan realizacji zadań oświatowych w Poznaniu w roku szkolnym 2016/2017. Zagadnienia w poszczególnych blokach tematycznych zaproponowanych w materiale opisują m.in. liczbę uczniów w poznańskich placówkach, wyniki egzaminów, programy edukacyjne, awans zawodowy i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, stypendia, nagrody i pomoc materialna dla uczniów, dowozy do placówek, remonty i inwestycje w obiekatach szkolnych, edukację specjalną oraz podnoszenie efektywności zarządzania placówką. Mamy nadzieję że Informator dostarczy Państwu przydatne informacje.

Załączniki