Bufet szkolny

Poznań, ul. Zmartwychwstańców 10

Wynajem pomieszczenia do prowadzenia bufetu szkolnego w V Liceum Ogólnokształcącym im.Klaudyny Potockiej w Poznaniu.

wynajem pomieszczenia biurowego

Osiedle Przyjażni 117

Wynajmę pomieszczenie biurowe 28 m2 w budynku przedszkola- wejście i dojazd osobny.

Oddam w najem lokal biurowy.

Osiedle Przyjażni 117

Wynajmę lokal biurowy o powierzchni 28 m2 w budynku przedszkola. Osobne wejście i dojazd.

1 czerwca Drzwi Otwarte w Poznańskim Centrum Świadczeń!!

Poznań, ul. Wszystkich Świętych 1

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 1 czerwca 2019 r. Poznańskie Centrum Świadczeń organizuje ,,Drzwi Otwarte'' dla mieszkańców Miasta Poznania, którzy chcieliby uzyskać informację na temat oferty świadczeń realizowanych w Centrum. Podczas spotkania pracownicy Poznańskiego Centrum Świadczeń udzielą niezbędnych wyjaśnień oraz wskazówek na temat wypłacanych świadczeń. Pomogą wypełnić wniosek oraz skompletować niezbędną dokumentację. Dla osób, które chciałby załatwiać swoje sprawy za pośrednictwem Internetu będzie istniała możliwość założenia oraz potwierdzenia profilu zaufanego, który umożliwi załatwienie sprawy bez konieczności wychodzenia z domu. Natomiast osoby, które wolą złożyć wniosek bezpośrednio w siedzibie Centrum będziemy zachęcać do rezerwacji wizyty na konkretny termin, co powinno zapewnić płynność obsługi klientów oraz ograniczyć oczekiwanie w kolejce.

Na wszystkich chętnych czekamy: przy ul. Wszystkich Świętych 1 w godz. od 9.00 do 14.00 oraz przy ul. Ratajczaka 44 (PCŚ- Centrum Inicjatyw Rodzinnych) w godzinach od 9.00 do 16.00.

Wnioski o świadczenia rodzinne, alimentacyjne, stypendia można składać osobiście lub przesłać wypełniony formularz na adres Poznańskiego Centrum Świadczeń. Ponadto wnioski w formie elektronicznej za pośrednictwem bankowości elektronicznej będzie można złożyć wnioskując o świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenie ,,Dobry Start'' czyli wyprawkę szkolną.

zapytanie ofertowe

ul. Swoboda 53 60-389 Poznań

zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczeń bloku kuchennego o łącznej wartości 42,42m2 z przeznaczeniem do wydawania posiłków dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 88 w godzinach od 7,00 do 16,00. Szczegóły zapytania ofertowego na stronie www.sp88.pl

ZSBD zaprasza na spotkanie z Joanną Jodełką

Raszyn

"W Zespole Szkół Budowlano - Drzewnych na Raszynie w Poznaniu, w piątek 31 maja 2019 r., gościć będzie pisarka Joanna Jodełka. Ta poznańska autorka opowie uczniom klas manager kultury oraz kryminologia i resocjalizacja o tym, jak tworzy się kryminalne historie, tak by stały się wydarzeniem czytelniczym i kulturalnym, zdradzi tajniki warsztatu pisarskiego oraz opowie, dlaczego Poznań jest taki piękny. To już piąte z cyklu "Spotkań z Twórcą", jakie odbywają się w ZSB-D. Wcześniej szkołę odwiedzili Piotr Derlatka, Ares Chadzinikolau, Ewa Seno oraz Ryszard Ćwirlej"

"Dzierżawa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi, prowadzenie żywienia uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu w wydzierżawionych pomieszczeniach".

os. Piastowskie 27

I. OGŁASZAJĄCY Miasto Poznań - Szkoła Podstawowa nr 3 w Poznaniu reprezentowana przez Dyrektora mg Beatę Owczarzak Siedziba : os. Piastowskie 27, 61-149 Poznań Tel. 61 8770-937 II. TERMIN REALIZACJI Dzierżawa kuchni i prowadzenie żywienia w wydzierżawionych pomieszczeniach : od 1 września 2019 r. - do 30 czerwca 2020r. (możliwość przedłużenia umowy do 3 lat. III. OPIS PRZEDMIOTU OGŁOSZENIA 1. Przedmiotem ogłoszenia jest dzierżawa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi o powierzchni 67,5m2 oraz oddanie do użytkowania stołówki szkolnej w budynku szkoły. 2. Prowadzenie żywienia w wydzierżawionych pomieszczeniach na następujących zasadach : dla uczniów oraz pracowników szkoły ; codzienne przygotowywanie i wydawanie napojów, śniadań i obiadów składających się z zupy, II dania oraz napoju, planowana ilość dzienna obiadów - ok. 60-70 posiłków. 3. Warunki ogłoszenia : a. Przygotowywanie posiłków za zasadach racjonalnego żywienia, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP. Wyklucza się posiłki na bazie półproduktów. Obiad dla uczniów obejmuje zupę, drugie danie, surówkę oraz napój. b. Preferujemy posiłki dla uczniów przygotowywane na miejscu. c. Posiłki dla uczniów wydawane są w roku szkolnym z pominięciem dni wolnych od nauki. Jadłospis układany jest przez wykonawcę na 5 dni i uzgadniany z Zamawiającym. Zaleca się różnorodność i niepowtarzalność posiłków. d. Utrzymanie cen posiłków zgodnie z ofertą. e. Wydawanie posiłków w godzinach uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu. f. Zatrudnienie wykwalifikowanego personelu. g. Obsługa gastronomiczna uroczystości szkolnych i imprez sportowych na podstawie oddzielnych umów. 4. Obowiązki oferenta : a. Opłata czynszu miesięcznego do 15- go każdego miesiąca, pokrywanie poza czynszem kosztów eksploatacyjnych związanych z prowadzeniem działalności gastronomicznej takich jak : energia elektryczna (wg podlicznika), gaz (wg rachunków) co, cw, zimna woda, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci (ryczałtem). b. Doposażenie na własny koszt wydzierżawionych pomieszczeń w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na okres trwania umowy. c. Udostępnianie kuchni i stołówki na uroczystości szkolne. d. Utrzymanie podmiotu dzierżawy w dobrym stanie sanitarno-porządkowym. e. Wykonywanie drobnych napraw instalacji wodociągowej oraz elektrycznej, niezbędnych konserwacji, napraw, remontów dzierżawionych pomieszczeń w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. f. Wydzierżawione pomieszczenia nie mogą być podnajmowane innym podmiotom. g. Przed zawarciem umowy nastąpi komisyjne przekazanie wydzierżawionych pomieszczeń Oferentowi, a po jej zakończeniu komisyjny odbiór od Oferenta. IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta powinna zawierać następujące dokumenty : a. propozycję czynszu za dzierżawę kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi: b. proponowaną cenę za obiad; c. aktualne zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d. przykładowy jadłospis obiadowy z 5-dniowym harmonogramem (dwa dania i napój), wraz z wyliczoną gramaturą posiłków: e. referencje z placówek oświatowych. V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu, os. Piastowskie 27 do dnia 28.06.2019 r. godz. 12.oo z napisem na kopercie : "Dzierżawa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi, prowadzenie żywienia uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu w wydzierżawionych pomieszczeniach. VI.OGŁOSZENIE WYBORU OFERENTA Wyniki wyboru oferenta zostaną ogłoszone w ciągu 10 dni od daty otwarcia ofert na stronie internetowej szkoły oraz będą dostępne w sekretariacie szkoły. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu mgr Beata Owczarzak

Wynajem sal szkolnych/budynku szkoły.

al. Niepodległości 36; 61-714 Poznań.

NIEPUBLICZNA SZKOŁĄ PODSTAWOWA "OTWARTE DRZWI". Jesteśmy bardzo chętni do rozpoczęcia długoletniej współpracy dotyczącej wynajmu sal (lub budynku szkoły) dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Otwarte Drzwi" dla klas 4-8, którą między Jesteśmy prężnie działającą placówką, która rozpoczęła swoją działalność w 2016 roku i stale się rozwija. W związku z dużym zainteresowaniem i sporymi potrzebami naszego miasta i okolic w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w oddziałach integracyjnych, (uczniowie sprawni ruchowo, nie używających wózków inwalidzkich, głownie są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną - Autyzm i Zespół Aspergera) potrzebujemy sal lekcyjnych i niewielkiego zaplecza (kwestia spotkania się osobiście i dokładnego wyjaśnienia sprawy), w których mogliby znaleźć swoje miejsce uczniowie uczący się w klasach od 4 do 8. Nasze oddziały są niewielkie, liczące maksymalnie 6 uczniów, więc nie muszę być to pomieszczenia (ale mogą), które przeznaczane są dla "standardowych" klas. Optymalnym rozwiązaniem byłaby możliwość zaadaptowania od 12 do 14 sal, w których moglibyśmy prowadzić lekcje i zajęcia rehabilitacyjne (te odbywają się w ramach pracy jeden na jeden tj. nauczyciel - uczeń). Jedną z sal chcielibyśmy wykorzystać na stołówkę, a jeszcze jedną na tzw. pokój nauczycielski. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Przybliżę specyfikę naszej działalności i nasze potrzeby oraz wyjaśnię wszystkie wątpliwe kwestie.