Trwa nabór wniosków na staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania

Do 10 lutego został przedłużony nabór wniosków na staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania. Wiosenna edycja Programu Staży i Praktyk Studenckich będzie realizowana w terminie od 6 marca do 30 czerwca. 

Trwa nabór wniosków na staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania
Trwa nabór wniosków na staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania

Na zainteresowanych czeka 75 miejsc w 27 wydziałach/biurach Urzędu Miasta Poznania oraz 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

- posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych

- studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału/jednostki

- wypełnienie formularza on-line

Wnioski będą przyjmowane do 10 lutego 2019.

Aby zgłosić się na staż należy on-line wypełnić formularz kandydata, który jest aktywny na stronie www.poznan.pl/studia (zakładka staże i praktyki - rekrutacja on-line).

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie - załączniki: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH oraz WYKAZ BIUR/WYDZIAŁÓW/JEDNOSTEK - EDYCJA WIOSENNA oraz sprawdzić preferowane kierunki studiów przypisane każdemu wydziałowi i jednostce.

Luty będzie miesiącem rozmów rekrutacyjnych. Ze studentami, którzy zakwalifikują się do udziału w 1 etapie Programu (praktyka) i otrzymają końcową pozytywną ocenę z jej przebiegu, Urząd zawrze umowy zlecenia na 2 etap Programu (staż), w ramach którego studenci otrzymają wynagrodzenie (14,70 zł/h).

ZAPRASZAMY

***

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku

w godz.: 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10