Jerzy Hamerski

Jerzy Hamerski urodził się w 1944 r. Ukończył wychowanie muzyczne w Studium Nauczycielskim w Słupsku. W Poznaniu pracował m.in. w eksperymentalnej szkole stworzonej przez Heliodora Muszyńskiego. Dzięki jego inicjatywie powstał w 1975 r. Teatr Szkolny "Łejery" funkcjonujący jako Harcerska Drużyna Artystyczna, zamieniający się z czasem w dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne, by ostatecznie w 1990 r. przekształcić się w Szkołę Podstawową "Łejery" o profilu teatralnym. Swoją nazwę szkoła wywodzi z poznańskiej gwary - "łe jery!" co znaczy: "o rety!", "o jejku!". Jerzy Hamerski od początku promował w szkole niekonwencjonalne myślenie, optymistyczny styl życia i rodzinność, w działania wychowawcze i artystyczne angażując całe rodziny. Przez teatr i szkołę przeszła ogromna rzesza wychowanków, którzy przez zabawę uczyli się sztuki wrażliwości i refleksji, pielęgnowali własne artystyczne zainteresowania. Wielu z nich kontynuowało i rozwijało umiejętności w dziedzinie sztuki w życiu dorosłym. Od 2013 r. "Łejery" prezentują swoje przedsięwzięcia na Scenie Wspólnej.

Działalność Jerzego Hamerskiego zyskała uznanie m.in. tych, na których ogniskuje on swą życiową aktywność - w 2005 r. odznaczono go Orderem Uśmiechu. Odbierając wyróżnienie, laureat oświadczył, iż każdy medal ma dwie strony, a jego ma trzy: awers, Łejer i rewers. Awers to dom rodzinny, Łejer - świat dzieci, rewers - świat dorosłych. Przez osoby, z którymi współpracuje, określany bywa jako człowiek o wielkim sercu, któremu nie sposób odmówić czegokolwiek, nawet w sytuacjach zupełnie karkołomnych.

Pozostaje mieć nadzieję, że niespokojny duch Jerzego Hamerskiego jeszcze nieraz przyczyni się do powstania czegoś twórczego, dobrego, z czego - jak dotychczas - społeczność Poznania będzie mogła czerpać garściami i co stanie się kolejnym znakiem rozpoznawczym i marką naszego miasta.