Zygmunt Zaleski

Zygmunt Zaleski

Historyk, ekonomista, wiceprezydent Poznania. Ur. w 1894 r. w Gozdaninie k. Mogilna. Był jednym z założycieli Tow. Miłośników m. Poznania. W 1923 r. stanął na czele komitetu redakcyjnego Kroniki Miasta Poznania. Zainicjował też serię Biblioteki Kroniki Miasta Poznania. Zorganizował Muzeum Miejskie. W 1937 roku został mianowany tymczasowym wiceprezydentem m. Poznania. Opublikował m.in.: Przewodnik po Ratuszu Poznańskim, Nazwy ulic w Poznaniu, Biblioteka Jana Kasprowicza w Muzeum Miejskim. Zmarł w Młodze k. Rybińska jesienią 1940 roku.