System informacyjno-usługowy Miasta Poznania obejmuje usługę krótkich informacji tekstowych (SMS) wysyłanych nieodpłatnie do zainteresowanych mieszkańców.

Miasto proponuje dwa sposoby wykorzystywania SMS:

  • jednorazowe komunikaty potwierdzające niektóre usługi lub czynności (np. datę i godzinę wizyty zarezerwowanej w UMP, datę i godzinę odebrania niektórych zamówionych dokumentów, obecność na liście wyborczej i adres właściwej komisji wyborczej - usługa jest dostępna na kilka dni przed wyborami) - otrzymywanie takich nieodpłatnych potwierdzeń SMS nie wymaga rejestracji w systemie
  • zgłoszenie numeru telefonu w systemie SMS w celu otrzymywania informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa, wysyłanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania.

Od 1 stycznia 2014 r. Miasto zintegrowało oba typy usług SMS i powierzyło ich obsługę jednemu operatorowi, przenosząc w bezpieczny sposób dotychczasowo wykorzystywaną bazę danych numerów. Numery te będą wykorzystywane wyłącznie w tym samym celu. Sposób świadczenia usługi nie uległ zmianie. Administratorem danych (numery telefonów) przekazywanych do systemu jest Prezydent Miasta Poznania.

Od 1 maja 2021 r. powiadomienia o wszystkich sytuacjach zagrażających wysyłane są również przez miejską aplikację Smart City Poznań

Aplikacja została przygotowana na dwa systemy iOS i Android:


SYSTEM INFORMOWANIA O ZAGROŻENIACH

Aby otrzymywać informacje o zagrożeniach w zakresie ich najwyższego stopnia należy dopisać się do odpowiedniej grupy. Grupy zostały utworzone zgodnie z nazwami osiedli. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • poprzez formularz elektroniczny (usługa nieodpłatna). Formularz z nazwami osiedli, które należy zaznaczyć aby zapisać się do systemu znajduje się na stronie platformy SerwerSMS. Strona umożliwia zapisanie i wypisanie się z systemu. Każdy użytkownik po zgłoszeniu się do systemu poprzez stronę internetową otrzyma hasło potwierdzające własność numeru telefonu, które należy potwierdzić wpisując je w formularzu.
  • wysyłając SMS aktywacyjnego na numer 4007 (numer skrócony) z grupą wybraną wg wykazu. Koszt wysłania wiadomości na numer 4007 odpowiada standardowej stawce za SMS (zgodnie z cennikiem operatora) do sieci własnego operatora GSM.

Tabela z kodami rejestracyjnymi i wyrejestrowującymi znajduje się w załączniku dodanym w dolnej części strony.


Jak sprawdzić zasięg grupy/osiedla?

Jeśli nie wiesz jak nazywa się osiedle, na którym mieszkasz, wystarczy skorzystać z oficjalnego planu miasta on-line. W górnej części lewego menu planu znajduje się specjalna wyszukiwarka ułatwiająca odnajdywanie ulic i adresów. Podczas wpisywania adresu system podpowiada prawidłową nazwę ulicy. Wśród informacji wyświetlanych przy punkcie adresowym znajdują się aktywne linki prowadzące do szczegółowych informacji związanych m.in. z lokalizacją samorządu lokalnego - kliknięcie w nazwę spowoduje wyświetlenie opisu osiedla wraz z jego granicami.

Opisy osiedli i ich granice można również zobaczyć po kliknięciu w jedną z poniższych nazw: