Aplikacja Smart City Poznań

Miejska aplikacja jest efektem ciągłej pracy nad poprawą jakości życia mieszkańców Poznania. Miastu zależy, by tworzyć nowe sposoby komunikacji z mieszkańcami, a także udoskonalać te już istniejące. 

Powiadomienia

Po zainstalowaniu, użytkownicy otrzymują powiadomienia z najświeższymi informacjami, przypisanymi do jednej z sześciu kategorii: Finanse, Społeczność, Bezpieczeństwo, Awarie, Transport, Odpady, Ankiety oraz Zgromadzenia i imprezy. Każdy użytkownik w zależności od potrzeb sam decyduje, jakiego rodzaju komunikaty chce otrzymywać.

Zgłoszenia

Smart City Poznań umożliwia też zgłaszanie spraw, którymi powinny zająć się służby miejskie. Zgłoszenie należy zakwalifikować do jednej z pięciu kategorii: czystość, środowisko, zwierzęta, pojazdy oraz drogi. Poprzez kategorię lokalne pomysły mieszkańcy mogą dowiedzieć się jakie są sposoby na zaproponowanie pomysłu czy zgłoszenie swojej inicjatywy. Użytkownik ma stały podgląd na status zgłoszonej przez siebie sprawy i może śledzić historię swoich zgłoszeń. 

Przesłane przez użytkownika informacje trafiają do odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta. Po ich akceptacji są dodawane na mapę zgłoszeń widoczną w aplikacji. Inni użytkownicy mogą zobaczyć na niej okoliczne zgłoszenia. Klikając na dane zgłoszenie można przeczytać jego szczegóły i wyrazić swoje poparcie za pomocą ikony kciuka w górę.

Najnowszą opcją aplikacji jest możliwość zgłoszenia nielegalnych reklam widniejących w przestrzeni miejskiej. Można to zrobić w bardzo prosty sposób: wystarczy określić problem, wskazać miejsce zdarzenia, zrobić zdjęcie i przesłać zgłoszenie. Odpowiednie służby miejskie zajmą się zgłoszeniem, a użytkownik otrzyma informacje o sposobie jego zakończenia.

Ankiety

Aplikacja pozwoli również udział w ankietach i sondażach, tworzonych przez jednostki miejskie oraz rady osiedli. Dzięki temu poznaniacy i poznanianki w prosty sposób będą mogli zabrać głos w tematach ważnych dla miasta i swojego najbliższego otoczenia.

Infoteka

Infoteka jest narzędziem, które umożliwia dostęp do wszystkich treści generowanych przez Miasto w ramach Miejskiego Informatora Multimedialnego. Korzystanie z niego jest bardzo proste i wygodne. Artykuły są uporządkowane w kolejności chronologicznej - od najnowszych newsów do najstarszych. Treści można przeglądać według kategorii - Kultura, Smart City, Odpady, Biuletyn Miejski i Inwestycje lub wyświetlać wszystkie artykuły jednocześnie.

Parking info

Poprzez zakładkę Parking info można sprawdzić obszar działania strefy płatnego parkowania, sprawdzić lokalizację parkingów Park&Go i Park&Ride oraz zapoznać się z cennikiem i zasadami opłat w wybranym miejscu. Opcja nawigacji pomoże osobom znajdującym się w Poznaniu dojechać do miejsca docelowego, a funkcja Zapłać za postój przekieruje do operatorów płatności mobilnych, gdzie zapłacą za postój swoim smartfonem.

Na kalkulatorze użytkownicy mogą obliczyć orientacyjne koszty paliwa i parkowania. Aplikacja zaproponuje miejsce postoju w zależności od tego, jaki jest ich cel oraz poinformuje o kosztach komunikacji miejskiej jako alternatywny dla przejazdu samochodem.

Odpady

W zakładce Odpady Poznanianki i Poznaniacy znajdą terminy odbioru śmieci pod interesującym ich adresem oraz ustawią powiadomienia przypominające o odbiorach odpadów. W tej sekcji można również wysłać zgłoszenie do służb miejskich w zakresie realizacji odbioru odpadów komunalnych na wybranej nieruchomości.

Stan Powietrza

Na pasku Stanu Powietrza można sprawdzić ogólną jakość powietrza w Poznaniu. Możliwe jest poznanie więcej informacji szczegółowych poprzez kliknięcie w Zobacz więcej, co pozwoli na uzyskanie dodatkowych informacji o prognozach stanu powietrza, rzeczywistych pomiarach oraz komunikatach służb miejskich w zależności od jakości powietrza w mieście.

Wyszukiwarka cmentarna

Funkcjonalność ta została przygotowana specjalnie dla użytkowników aplikacji, aby ułatwić poruszanie się po poznańskich cmentarzach. Za pośrednictwem wyszukiwarki możliwe jest dokładne wksazanie pochówku wyszukanych osób oraz wytyczenie trasy do konkretnej mogiły na podstawie aktualnej lokalizacji. Możliwe jest także pozyskanie informacji o powstankach i powstańcach wielkopolskich 1918-1919 oraz o olimpijkach i olimpijczykach spoczywających na cmentarzach znajdujących się na terenie Poznania.

Opcje dodatkowe

To odnośniki do najważniejszych stron i portali miejskich oraz projektów, takich jak Poznański Budżet Obywatelski, które cieszą się w danym momencie największą popularnością i zainteresowaniem. Jeśli chcemy zarezerwować wizytę w urzędzie - nic prostszego, wystarczy parę kliknięć i gotowe. To także możliwość zarezerwowania wizyty w urzędzie, sprawdzenia harmonogramu odpadów, czy przejścia do aplikacji PEKA.  

Miejska infolinia

Dzięki aplikacji użytkownik dwoma kliknięciami może skontaktować się z Poznań Kontakt - Infolinią Miasta Poznania, dostępną od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 20:00.

Instalacja i rejestracja

Instalacja jest bardzo prosta. Wystarczy wejść do swojego sklepu z aplikacjami i w wyszukiwarce wpisać "Smart City Poznań". Po zainstalowaniu można skorzystać z ograniczonej wersji aplikacji bez zakładania konta. Zachęcamy jednak do zarejestrowania się, aby poznań wszystkie funkcjonalności. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu linka przesłanego na wskazany adres mailowy, można od razu korzystać ze wszystkich możliwości aplikacji. Nie są wymagane szczegółowe dane osobowe - do rejestracji wystarczy adres mailowy. Jedynym wyjątkiem są zgłoszenia dotyczące źle zaparkowanych pojazdów. Użytkownik poproszony zostanie wtedy o podanie imienia i nazwiska.

Z myślą o ułatwianiu funkcjonowania mieszkańcom, Smart City Poznań łączy funkcjonalność aplikacji Interwencje. W jednym miejscu użytkownicy mogą zgłosić sprawę, którą powinny zająć się odpowiednie służby, czy dowiedzieć się jakie są sposoby na zaproponowanie pomysłu na ulepszenie miasta. 

Nowe oprogramowanie odzwierciedla całościowe spojrzenie na inteligentne miasto i chęć współzarządzania nim wraz z mieszkańcami. Przyjazny interfejs i intuicyjność aplikacji sprawią, że użytkownicy bez trudu będą mogli wpływać na działania podejmowane w Poznaniu i otrzymają wszelkie interesujące ich aktualne powiadomienia.

Za hosting aplikacji odpowiedzialna jest lokalna firma beyond.pl, będąca najbezpieczniejszym data center w Europie Środkowej i najbardziej energooszczędnym obiektem w całej Polsce.

Aplikacja Smart City Poznań powstała z inicjatywy wydziałów Urzędu Miasta Poznania: Organizacyjnego, Gospodarki Komunalnej oraz Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, a także Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. Zaangażowana w jej wdrażanie oraz administrowanie jest również Straż Miejska, Miejski Inżynier Ruchu, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, portal Atmosfera dla Poznania, a także Biuro Poznań Kontakt, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Transportu Miejskiego. Integrację danych i API wsparło Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i ZGiKM Geopoz. Prace programistyczne wykonała Fundacja Veracity.

Aplikacja została przygotowana na dwa systemy iOS i Android.

Załączniki

Aplikacja Smart City Poznań

Aplikacja to kolejny krok w udoskonalaniu komunikacji pomiędzy miastem a mieszkańcami.

Po zainstalowaniu, użytkownicy otrzymują aktualne powiadomienia: meteorologiczne, utrudnienia komunikacyjne, prace drogowe, raporty smogowe czy też komunikaty dotyczące konkretnych osiedli. Powiadomienia przypisane są do jednej z sześciu kategorii: alarmy, bezpieczeństwo, awarie ,osiedla, powietrze, transport.

Smart City Poznań umożliwia zgłaszanie spraw, którymi powinny zająć się służby miejskie jak np. zanieczyszczenie zieleni, niewłaściwie zaparkowany pojazd czy uszkodzony chodnik. Zgłoszenie należy zakwalifikować do jednej z sześciu kategorii: porządek, zwierzęta, pojazdy, środowisko, drogi, inicjatywy. Dzięki tej ostatniej kategorii mieszkańcy mogą zgłosić m.in. pomysły na wydarzenia kulturalno-społeczne, nowe obiekty rekreacyjno-sportowe czy placówki oświatowe. Użytkownik ma stały podgląd na status zgłoszonej przez siebie sprawy.

W aplikacji dostępny jest również udział w ankietach i sondażach tworzonych przez jednostki miejskie oraz rady osiedli.

Dodatkową funkcjonalnością aplikacji są opcje dodatkowe - odnośniki do najważniejszych stron i portali miejskich oraz projektów, takich jak Poznański Budżet Obywatelski, które cieszą się w danym momencie największą popularnością i zainteresowaniem.

Dzięki aplikacji, użytkownik dwoma kliknięciami może skontaktować się z Infolinią Miasta Poznania, dostępną od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 20:00.

Aplikacja została przygotowana na dwa systemy iOS i Android:

Czas trwania: 02:31

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej