Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 1. Jak mogę skorzystać z aplikacji?
 2. Na jakich urządzeniach działa aplikacja?
 3. Czy mogę korzystać z aplikacji przez przeglądarkę internetową?
 4. Czy mogę korzystać z aplikacji na komputerze?
 5. Czemu po zarejestrowaniu nie mogę się zalogować?
 6. Nie chcę otrzymywać powiadomień. Jak mogę je wyłączyć?
 7. Chcę otrzymywać tylko powiadomienia dotyczące mojego osiedla. Jak mogę to ustawić?
 8. Chcę otrzymywać powiadomienia tylko w wybranych kategoriach. Jak mogę to ustawić?
 9. Co to znaczy, że zgłoszenie jest "nowe"?
 10. Co to znaczy, że zgłoszenie jest "obsługiwane"?
 11. Co to znaczy, że zgłoszenie jest "obsłużone"?
 12. Dlaczego moje zgłoszenie zostało odrzucone?
 13. Mam informację, że zgłoszenie ma status "obsłużone". Nie widzę jednak, żeby ktoś rzeczywiście zajął się tą sprawą. Z czego to może wynikać?
 14. Gdzie mogę znaleźć wszystkie moje zgłoszenia?
 15. Czy mogę pobrać swoje zgłoszenia, na przykład w formie pliku.XLS?
 16. Kto zajmuje się obsługą zgłoszeń?
 17. Czy grozi mi odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego zgłoszenia, na przykład o nieprawidłowym parkowaniu?
 18. Dlaczego po dodaniu zgłoszenia nie widzę go na mapie?
 19. Gdzie mogę przeczytać regulamin aplikacji?
 20. Gdzie mogę zapoznać się z Polityką prywatności?
 21. Nie chcę więcej korzystać z aplikacji. Co stanie się z przekazanymi przeze mnie danymi?
 22. Jakie dane przetwarza aplikacja?
 23. Kto przetwarza dane osobowe?
 24. Zainstalowałem aplikację i teraz otrzymuję spam na moją pocztę elektroniczną. Komu przekazano moje dane?

Jak mogę skorzystać z aplikacji?

 • Do poprawnego działania aplikacji niezbędne jest utworzenie w niej indywidualnego konta. Proces tworzenia konta zaczyna się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji.  
 • UWAGA! Należy pamiętać o konieczności aktywacji nowo utworzonego konta. Można tego dokonać poprzez kliknięcie w link, zamieszczony w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przy rejestracji. Bez tego, konto nie będzie aktywne. 


Na jakich urządzeniach działa aplikacja?

 • Aplikacja działa na urządzeniach mobilnych posiadających dostęp do sieci Internet oraz wyposażonych w system operacyjny Android sdk 21 (5.0) i wyższy lub w system operacyjny IOS 9.0 i wyższy. 


Czy mogę korzystać z aplikacji przez przeglądarkę internetową?

 • Nie. Aby skorzystać z aplikacji Poznań Smart City, należy pobrać ją na swoje urządzenie mobilne z systemem Android lub iOS.  


Czy mogę korzystać z aplikacji na komputerze?

 • Nie. Aby skorzystać z aplikacji Poznań Smart City, należy pobrać ją na swoje urządzenie mobilne z systemem Android lub iOS.  


Czemu po zarejestrowaniu nie mogę się zalogować?

 • Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji jest pominięcie aktywacji swojego konta przez link zamieszczony w wiadomości mailowej. Konto nie aktywowane w ten sposób zostaje usunięte. W takim przypadku konieczne jest ponowne przejście procesu rejestracji konta.  

 • Jeżeli nie ma możliwości zalogowania się do swojego konta pomimo jego aktywacji, prosimy o wiadomość na adres e-mail:support@wcwi.com 


Nie chcę otrzymywać powiadomień. Jak mogę je wyłączyć?

 • Aby wyłączyć powiadomienia, tak zwane powiadomienia "push", należy cofnąć zgodę na ich wysyłanie w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego. 
 • Można tego dokonać również z poziomu aplikacji, korzystając z opcji "Moje konto". Zawarte w niej ustawienia pozwalają na wyłączenie powiadomień. 


Chcę otrzymywać tylko powiadomienia dotyczące mojego osiedla. Jak mogę to ustawić?

 • W tym celu należy skorzystać z opcji "Moje konto". Należy wybrać opcję "Moje osiedla" i stosując się do instrukcji wybrać konkretne obszary, z których chce się otrzymywać powiadomienia. 


Chcę otrzymywać powiadomienia tylko w wybranych kategoriach. Jak mogę to ustawić?

 • W tym celu należy skorzystać z opcji "Moje konto". W polu "Subskrypcja powiadomień" należy odznaczyć lub zaznaczyć pożądane kategorie powiadomień. 


Co to znaczy, że zgłoszenie jest "nowe"?

 • Oznacza to, że zgłoszenie oczekuje na zaakceptowanie przez jednostkę, która rozpocznie proces obsługi. Na tym etapie zgłoszenie nie jest jeszcze widoczne na mapie.

Co to znaczy, że zgłoszenie jest "obsługiwane"?

 • Status "obsługiwane" pojawi się, gdy jednostka zajmująca się sprawą zaakceptuje zgłoszenie i podejmie prace. Jeśli zgłoszenie nie znajduje się w jej kompetencjach, zostanie przekazane do innej jednostki. Może to nieznacznie wydłużyć czas obsługi zgłoszenia.

Co to znaczy, że zgłoszenie jest "obsłużone"?

 • Oznacza to, że jednostka zajmująca się zgłoszeniem zakończyła proces jego obsługi - podjęła konieczne kroki, podjęta została interwencja itp. Może się zdarzyć, że nie będzie to równoznaczne z oczekiwanym przez autora zgłoszenia efektem. Zajecie się niektórymi sprawami potrafi, często z niezależnych przyczyn, trwać dłużej i angażować różne podmioty. W razie wątpliwości do konkretnego zgłoszenia, zachęcamy do kontaktu prze adres e-mail: smarticty@um.poznan.pl 
 • W takim wypadku, ustawienie takiego statusu ułatwia pracę jednostce. Dzięki temu, łatwiej jest zorientować się pracownikom jednostki w nowych i wciąż obsługiwanych zgłoszeniach. 


Dlaczego moje zgłoszenie zostało odrzucone?

 • Zgłoszenie zostaje odrzucone, gdy dubluje się z innym zgłoszeniem bądź teren, którego dotyczy zgłoszenie, nie należy do miasta. Podstawą odrzucenia zgłoszenia jest również pojawienie się danych osobowych, treści niecenzuralnych czy reklamowych.  
 • UWAGA! Do takich danych nie zalicza się numer rejestracyjny i marka pojazdu zgłaszanego w kategorii "Pojazdy". 


Mam informację, że zgłoszenie ma status "obsłużone". Nie widzę jednak, żeby ktoś rzeczywiście zajął się tą sprawą. Z czego to może wynikać?

 • Najbardziej prawdopodobne jest, że jednostka odpowiedzialna za obsługę zgłoszenia nadal się nim zajmuje. Niekiedy trwa to dłużej, gdy trzeba na przykład ustalić właściciela danego pojazdu czy terenu.  
 • Inną możliwością jest to, że jednostki konsultują się pomiędzy sobą, do czyich kompetencji należy obsługa danego zgłoszenia. Każda jednostka ma swoje zadania, jednak niekiedy pozornie proste sprawy okazują się skomplikowane. Wtedy, osoby odpowiedzialne za obsługę zgłoszeń muszą się porozumieć, aby sprawa została jak najlepiej zrealizowana. 


Gdzie mogę znaleźć wszystkie moje zgłoszenia?

 • Swoje zgłoszenia można obejrzeć korzystając z opcji "Moje zgłoszenia".  


Czy mogę pobrać swoje zgłoszenia, na przykład w formie pliku.XLS?

 • Na chwilę obecną aplikacja nie oferuje takiej możliwości.

Kto zajmuje się obsługą zgłoszeń?

 • Obsługą zgłoszeń zajmują się biura i wydziały Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne. To, który wydział i jednostka zajmą się daną sprawą, wynika z ich kompetencji. Aplikacja sama przydziela odpowiednią jednostkę. Gdyby zgłoszenie trafiło w niewłaściwe miejsce, zostanie przekazane do właściwej jednostki. Za kategorię "Drogi' odpowiada Zarząd Dróg Miejskich, za "Porządek' Wydział Gospodarki Komunalnej, za "Pojazdy', "Środowisko, "Zwierzęta' Straż Miejska.  


Czy grozi mi odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego zgłoszenia, na przykład o nieprawidłowym parkowaniu?

 • Tak. Wynika to z art. 66 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 821 z późn. zm.). 


Dlaczego po dodaniu zgłoszenia nie widzę go na mapie?

 • Nowo dodane zgłoszenia muszą zostać zaakceptowane przez właściwą jednostkę obsługującą zgłoszenie. Dopiero wtedy pojawi się ono na mapie. Służy to uniknięciu spamu czy zamieszczania niecenzuralnych treś

Gdzie mogę przeczytać regulamin aplikacji?

 • Regulamin dostępny jest z poziomu aplikacji. Można go znaleźć również na jednej ze stron serwisu poznan.pl, poświęconej tematyce smart city. Link do strony: Aplikacja Poznań Smart City (poznan.pl)


Gdzie mogę zapoznać się z Polityką prywatności?

 • Polityka prywatności dostępna jest z poziomu aplikacji. Aby ją odnaleźć, należy skorzystać z rozwijanego menu w prawym, górnym rogu aplikacji, wybierając opcję "O aplikacji". Poza tym miejscem, jest ona dostępna w serwisie poznan.pl - Polityka prywatności (poznan.pl)


Nie chcę więcej korzystać z aplikacji. Co stanie się z przekazanymi przeze mnie danymi?

 • Zgodnie z Regulaminem aplikacji i RODO, dane te będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy i świadczenia usług. Szczegółowe zapisy zawarte są w Regulaminie oraz w RODO. Osoba używająca aplikacji ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w rozdziale 3 RODO. 


Jakie dane przetwarza aplikacja?

 • Gromadzone są następujące kategorie danych identyfikujących osobę używającą aplikację: imię, nazwisko, adres e-mail, lokalizacja miejsca zdarzenia objętego zgłoszeniem, zdjęcia obrazujące okoliczności objęte zgłoszeniem, dane zawarte w treści zgłoszenia np. nr rejestracyjny pojazdu, status sprawy. 

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie dochodzi i nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 


Kto przetwarza dane osobowe?

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w aplikacji jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań. 
 • Pozyskane dane ze zgłoszeń dystrybuowane są do biur, wydziałów Urzędu Miasta Poznania oraz udostępniane miejskim jednostkom organizacyjnym Miasta Poznania lub podmiotom z nim współpracujących zgodnie z właściwością lub w ramach odrębnych umów, w celu zrealizowania zgłoszenia. 
 • Prezydent Miasta Poznania wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. 

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 • Pełne informacje o przetwarzaniu danych znajdują się w Regulaminie aplikacji. Wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 


Zainstalowałem aplikację i teraz otrzymuję spam na moją pocztę elektroniczną. Komu przekazano moje dane?

 • Dane wprowadzone do aplikacji dystrybuowane są do biur, wydziałów Urzędu Miasta Poznania oraz udostępniane miejskim jednostką organizacyjnym Miasta Poznania lub podmiotom z nim współpracujących zgodnie z właściwością lub w ramach odrębnych umów, w celu zrealizowania Zgłoszenia. 
 • Otrzymywanie spamu na pocztę elektroniczną nie ma związku z rejestracją konta i korzystaniem z aplikacji Smart City Poznań. 


sieci społecznościowe