Zasady i warunki wykorzystania danych

Zasady udostępniania i ponownego wykorzystywania informacji publicznej zostały opisane w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania nr 15/2017/K z dnia 13.04.2017 r.

Szczegółowo zostały one podane w pkt. 5 i 6 Zarządzenia:

"5.Treści dostępne w API Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania można ponownie wykorzystywać bez składania wniosku i bezpłatnie, pod warunkiem:

1) poinformowania o źródle pozyskania informacji;

2) poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji;

3) w przypadku przetworzenia treści pozyskanych z API Biuletynu Informacji Publicznej podmiot wykorzystujący ponownie informację jest zobowiązany powiadomić odbiorców przetworzonej informacji publicznej o fakcie przetworzenia oraz o jego zakresie.

6.Ponowne wykorzystanie informacji publicznej następuje na własną odpowiedzialność korzystającego."

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej