Ścieżki innowacji

Na potrzeby działania Poznań CityLab wyodrębniamy 2 rodzaje definicji innowacji:

W kontekście Miasta (organizacji) innowacje to:  

  • Zmiana myślenia, podejścia lub nowe metody rozwiązywania problemów; 
  • Działania, sposób osiągania wartości jakiego w mieście jeszcze nie realizowano; 
  • Inne zastosowanie istniejących rozwiązań lub ich modyfikacja; 
  • Technologie - narzędzia i ich dobre komunikowanie, które pozostawiają dobre wspomnienia; 
  • Proces, działanie, narzędzie, które ma wartość dodaną i stymuluje rozwój 

W kontekście miasta (społeczności) innowacje to: 

  • Poszukiwanie rozwiązań, odpowiedź na potrzeby ludzi; 
  • Nowość - zarówno odkrycie czegoś zupełnie nowego, jak i zaadaptowanie istniejącego rozwiązania, wykorzystywanie istniejących zasobów, do nowych realiów poprzez umiejętne uruchomienie kreatywności i reaktywność, rozumiana jako celowość działań 
  • Technologie ale jednocześnie nie musi ona zaistnieć, innowacja nie zawsze musi oznaczać wykorzystania technologii 
  • Synergia czterech składników: nowości, kreatywności, aktywności i technologii, których zaistnienie jest konieczne ale mogą one pojawiać się w różnych proporcjach

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej