Poznań CityLab

Poznań CityLab to inicjatywa będąca efektem ewolucji idei Smart City Poznań. Stawia mieszkańców i mieszkanki w centrum innowacji, ma na celu rozwijanie miasta i regionu poprzez współpracę lokalnego ekosystemu, wynikającą z aktywnej postawy miasta.

Do głównych celów Poznań CityLab należą:

  • odpowiedź na potrzeby Miasta -organizacji i mieszkańców
  • współpraca wielu obszarów, zwinne działanie w odpowiedzi na zdiagnozowane wyzwania
  • minimalizacja silosów w organizacji co, usprawni komunikację mieszkańców z Miastem i tryb rozwiązywania ich spraw
  • poszukiwanie i wdrażanie odpowiednich rozwiązań

Wizja

Wspólnie sprawiamy, że marzenia stają się rzeczywistością

Łączymy ekosystemy, dzielimy się wiedzą i napędzamy pomysły

Tworzymy zrównoważoną metropolię przyszłości

Inicjatywa i zespół

Inicjatorem powstania koncepcji City Lab jest Zespół Smart City- przedstawiciele Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa UMP. Koncepcja opracowana została we współpracy z Huge Thing. W proces zaangażowanych było bezpośrednio kilkadziesiąt osób- reprezentantów UMP, Rady Miasta Poznania, NGOs, biznesu, środowiska akademickiego. Stworzenie zespołu CityLab zakłada powołanie osób do pełnienia ról: lidera, kierownika, koordynatora laboratorium innowacji oraz CityLab manager asystenta.

Role

Bank wiedzy

Zbieranie pomysłów, koncepcji, wiedzy o rozwiązaniach i potrzebach. Tworzenie archiwum projektów i koncepcji w celu budowania banku wiedzy organizacji. Źródło informacji o mieście, projektach, procesach, zasobach i narzędziach; punkt informacji i komunikacji.

Laboratorium innowacji

Filtrowanie wiedzy, weryfikacja pomysłów i rozwiązań. To połączenie dwóch ról: Filtra i Facylitatora. Oznacza to, że rolą zespołu Poznań CityLab powinno być zbieranie i weryfikowanie pomysłów i rozwiązań w celu wyboru najlepszych z nich a także wsparcie prowadzenia procesów, których celem jest testowanie i wdrażanie rozwiązań.

Animator, koordynator

Nadawanie pomysłom i rozwiązaniom właściwych kierunków działania. Napędza ekosystem do działania, wspiera inicjatywy, sieciuje interesariuszy.

Ambasador

Łączenie, sieciowanie interesariuszy wokół wspólnych projektów. Reprezentuje miasto na zewnątrz, działa na styku różnych interesariuszy.

Punkt kontaktowy

Dostarczanie wiedzy, inspiracji, narzędzi i metod działań. Jest głównym punktem informacji dla interesariuszy poszukujących pomysłów lub rozwiązań odpowiadających wybranym potrzebom.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej