Kryteria projektów smart

Projekty smart city to takie, które łączy wspólny cel: ułatwienie życia oraz oszczędność czasu, pieniędzy, energii i środowiska. Smart city zakłada integrację kilku filarów, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia w mieście.

Przyjmujemy, że projekt jest kwalifikowany jako projekt smart, jeżeli spełnia przynajmniej 2 kryteria z podanych: 

  • ICT, czyli wykorzystuje narzędzia technologiczne (najczęściej IT) do wspierania procesów; 
  • INNOWACYJNY, czyli obejmuje wykonywanie czegoś, co nie było dotychczas zrobione i dlatego jest określone jako "innowacyjne", "nowe", "unikalne" lub "udoskonalone";
  • INTEGRUJE, czyli zapewnia płynny przepływ danych i ich integrację; 
  • INKLUZYWNY, czyli angażuje inne wydziały/podmioty spoza Urzędu (podmioty publiczne, prywatne, mieszkańców, NGO). 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej