Obszary Smart City

Nad modelem smart city Poznań pracowaliśmy w interdyscyplinarnym zespole. Przeprowadziliśmy gruntowną analizę aktualnie realizowanych i planowanych w Poznaniu projektów i wybraliśmy te, które spełniają kryteria smart city, czyli są integrujące, innowacyjne, łączące i zaawansowane technologicznie. 

Poznański model smart city charakteryzuje jakość, szeroko rozumiana oszczędność (m.in. czasu, energii, miejsca) i pragmatyka. Interesują nas głównie rozwiązania uniwersalne, pomysły, z których mogą korzystać wszystkie grupy społeczne. Stawiamy na integrację i łatwość dostępu. Wyodrębniliśmy sześć przenikających się obszarów:

JAKOŚĆ ŻYCIA - Smart Living

ŚRODOWISKO - Smart Environment

GOSPODARKA - Smart Economy

SPOŁECZNOŚĆ - Smart Community

MOBILNOŚĆ - Smart Mobility

CYFROWE MIASTO - Smart Digital City

Do każdego z obszarów przypisaliśmy zakresy działań i określiliśmy cele, zgodne z założeniami zawartymi w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Wdrażane projekty smart city Poznań będą monitorowane. W tym celu powstaje internetowa platforma z danymi, dzięki której możliwe będzie ciągłe prezentowanie wskaźników, dynamiki i efektywności wprowadzanych rozwiązań.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej