Idea i obecne działania

Smart city - rozwinięty obszar miejski, który tworzy warunki dla trwałego rozwoju gospodarczego i wysokiej jakości życia poprzez doskonalenie w wielu kluczowych obszarach. Za ich doskonalenie odpowiedzialne są takie elementy, jak: silny kapitał ludzki, kapitał społeczny i/lub infrastruktura teleinformatycza. Smart city to dobrze funkcjonujące przyszłościowe miasto, oparte na aktywnym działaniu świadomych, niezależnych i decydujących o swoich losach obywateli.

Sześć kluczowych dla tej koncepcji obszarów to: Inteligentna gospodarka (Smart Economy), Inteligentna mobilność (Smart Mobility), Inteligentne środowisko (Smart Environment), Inteligentni ludzie (Smart People), Inteligentne warunki życia (Smart Living), Inteligentne zarządzanie (Smart Governance).