Jak to się zaczęło?

Pierwsza wersja serwisu opisującego API poznan.pl powstała w 2011 r. i była to prawdopodobnie pierwsza w Polsce strona jednostki administracji publicznej nie tylko poświęcona tej tematyce, ale zapewniająca staly dostęp do żródła danych i treści publikowanych przez samorząd miejski.

Z biegiem czasu i rozwoju zasobów rozszerzał się zakres udostępnianych treści. Dużym skokiem jakościowym było uruchomienie otwartego API poznańskiego Biuletynu Informacji Publicznej. Obecnie dzięki temu API można ponownie, automatycznie wykorzystywać treści i dane z kilkudziesięciu baz danych bez konieczności skladania jakichkolwiek wniosków.

Innym ważnym etapem rozwoju systemu udostępniania danych publicznych było rozpoczęcie automatycznego wystawiania danych przestrzennych, pochodzących głównie (choć nie tylko) z referencyjnego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. Dzięki otwarciu tych zasobów zewnętrzni użytkownicy mogą budować zaawansowane usługi informacyjne z wykorzystaniem map cyfrowych.

Dużą wagę przywiązujemy również do otwierania API rozwijanych w ramach systemu poznan.pl usług i aplikacji. Wychodzimy bowiem z założenia, że mieszkańcy korzystając z oferty rynkowej aplikacji i usług (np. mobilnych) nie powinni być skazywani na instalowanie miejskich rozwiązań, a powinni mieć możliwość uzupełniania ich o usługi kompatybilne z systemem miejskim, ale dostarczane przez samodzielnie wybranych dostawców.

Ostatnim elementem, który będziemy rowijać w ramach serwisu "Otwarty Poznań," będą zbiory danych i treści pozyskiwane z Urzędu Miasta Poznania, Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz instytucji współpracujących, które nie zostały jeszcze wyposażone w automatyczne interfejsy udostepniania, ale ich merytoryczna wartość może być dzięki ponownemu wykorzystaniu przydatna w budowaniu przez zewnętrznych użytkowników usług i opracowań dla mieszkańców.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej