Jan Skuratowicz

Jan Skuratowicz:
Po wyborach do nowego samorządu w 1990 r. dokonano zmian w składzie zespołu redakcyjnego Kroniki Miasta Poznania. Powstałe wtedy kolegium redakcyjne pisma działa w nie zmienionym składzie do chwili obecnej. Nie przeceniałbym jednak swojej roli w pracach nad Kroniką, ponieważ nie mam w tym zakresie zbyt wielkiego doświadczenia.
Do tej pory właściwie prowadziłem tylko dwa numery - jeden na temat rzemiosła artystycznego i drugi zatytułowany Lata dwudzieste - lata trzydzieste. Zawsze staram się dbać o to, żeby specjalistyczne teksty z historii sztuki mogli czytać bez słownika wyrazów obcych wszyscy zainteresowani, a nie tylko fachowcy.
Od dłuższego czasu myślę o przygotowaniu numeru na temat domu poznańskiego. Chciałbym, chociaż w ten sposób ocalić od zapomnienia ślady związane z kulturą materialną w naszym mieście. Dziś mało kto wie, jak wyglądały np. wnętrza mieszkań w domach na Starym Rynku, ich wyposażenie, ogrzewanie czy funkcjonowanie. Mam nadzieję, że taki numer powstanie, jeśli tylko pozyskam odpowiednich autorów.
Historyk sztuki, profesor UAM. Ur. w 1946 r. w Ciechowicach k. Płocka. Radny miejski w kadencji 1990-1994 oraz w kadencji 1998-2002 - przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania. Autor monografii m.in. Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim oraz Architektura Poznania.