ZBIGNIEW GRZEGORSKI

ZBIGNIEW GRZEGORSKI Artysta fotografik, animator kultury.
Urodził się 5 marca 1921 r. w Poznaniu.
Od lat 70.należy do czołówki wielkopolskich artystów fotografików. W roku 1989 jako pierwszy w Polsce otrzymał tytuł i odznakę - Artysta Fotograf Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych. Znaczną część swej energii twórczej poświęca pracy dydaktycznej. W 1969 r.zorganizował sekcję młodzieżową przy Amatorskim Klubie Fotograficznym Spółdzielczości Pracy Pryzmat, która z czasem przyjęła nazwę Studium Fotografii Młodych. Wobec braku w ówczesnych latach wyższego szkolnictwa fotograficznego, jego działalność na tym polu miała szczególną rangę społeczną. W 1964 r.założył w Poznaniu Klub Fotograficzny PRYZMAT, którego prezesem jest do dziś. Od stycznia 1992 r. klub wydaje pod jego redakcją kwartalnik "Foto - Zeszyty" - periodyk poświęcony fotografii artystycznej, będący przedsięwzięciem artystycznym i edytorskim na niespotykaną w kraju miarę. Członek ZPAF, laureat wielu nagród i wyróżnień zdobywanych na wystawach i konkursach fotograficznych w Polsce i za granicą, m.in. posiadacz Dyplomu Honorowego Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury i Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.