Poznań uzależniony od profilaktyki

Miasto Poznań realizuje Projekt profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pn. "Poznań uzależniony od profilaktyki", który jest adresowany do uczniów poznańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku 13-19 lat.

Do Projektu w 2018 roku zgłosiło się 47 poznańskich szkół, zgłaszając około 2.800 uczniów. Podobna liczba uczestników planowana jest również w roku 2019.

Głównym celem projektu jest propagowanie świadomości konsekwencji nadużywania alkoholu, dopalaczy oraz narkotyków. Ideą projektu jest zwiększenie wśród młodzieży zainteresowania sposobami blokowania chęci eksperymentowania z alkoholem i ze środkami psychoaktywnymi poprzez wskazywanie alternatywnych sposobów na bodźce pozytywne np. taniec.

Projekt składa się z kilku, wzajemnie ze sobą powiązanych etapów.

Pierwszym etapem jest uczestnictwo w spektaklu teatralnym "Footloose" Teatru Muzycznego w Poznaniu. We wrześniu br. klasy, które zgłosiły chęć udziału w Projekcie będą mogły bezpłatnie uczestniczyć w

Kolejnymi etapami będą lekcje i spotkania, które odbędą się w szkołach w roku szkolnym 2019/2020 (wrzesień-październik). Będą to: lekcje terapeutyczno-profilaktyczne, lekcja tańca, spotkania uczniów z przedstawicielami Straży Miejskiej oraz Policji, a także podsumowująca wszystkie elementy lekcja wychowawcza.

Dodatkowo działaniem towarzyszącym będzie konkurs organizowany przez Miasto Poznań adresowany do klas biorących udział w Projekcie.

Podsumowaniem przedsięwzięcia będzie uroczysta gala, podczas której ogłoszone zostaną wyniki konkursu oraz nastąpi podsumowanie projektu. Odbędzie się ona pod koniec listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat Projektu:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP

Oddział Przeciwdziałania Uzależnieniom

ul. 3 Maja 46

61-728 Poznań

Tel. 61 878 59 85 e-mail: iwona_garczynska@um.poznan.pl

Załączniki