Dodaj obiekt - PORADNICTWO RODZINNE SPECJALISTYCZNE

Poznańska Poradnia Rodzinna, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

Opis

"Poznańska Poradnia Rodzinna" zapewnia profesjonalne, interdyscyplinarne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinom mającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji (opiekuńczych, wychowawczych), w kryzysie okołorozstaniowym, w silnym konflikcie rodzicielskim, w trakcie rozstania, po rozstaniu.

Pomoc jest świadczona w formie:

1. krótkofalowej:

- indywidualne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców;

- krótsze porady i konsultacje dotyczące bieżących problemów wychowawczych;

- konsultacje przedmediacyjne;

- porady prawnika - specjalisty prawa rodzinnego.

2.  długofalowej:

- praca terapeutyczna z dorosłymi, dziećmi, rodzinami (w tym program "Ochrona więzi emocjonlanej w rodzinie");

- praca z rodzinami w kryzysie rozstania i konflikcie okołorozstaniowym;

- spotkania indywidualne;

- psychoedukacja: podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców.

Wróć do listy

sieci społecznościowe