Zgłoszenie - odpady komunalne

Ekran 1 z 2

1. Dane kontaktowe
Podanie numeru klienta i numeru PESEL przyspieszy realizacje zgłoszenia.
Podanie numeru telefonu przyspieszy realizację zgłoszenia
2. Adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie
"pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
 
 
3. Powód zgłoszenia
4. Treść zgłoszenia
5. Dodaj załącznik
Maksymalny rozmiar pliku: 4MB
6. Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez adres e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
Dane wpisane do formularza będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Klauzulą Rodo