Smart City Wielkopolska & Guests 2022

Jak reagować i przystosowywać się o zachodzących zmian? Jak powinny to robić miasta? Co się sprawdza, a co wymaga poprawy? O tym rozmawiano w Poznaniu podczas 3. edycji konferencji Smart City Wielkopolska & Guests, która odbyła się na MTP.

Przed ekranem stoi kobieta ubrana na czarno, mówi do mikrofonu. Na ekranie tytuł Rozwiązania regionalne a systemowe. - grafika artykułu
Konferencja Smart City Wielkopolska

Samorządowcy, naukowcy i eksperci wymieniali doświadczenia w radzeniu sobie z kryzysami m.in. w kontekście pandemii oraz wojny w Ukrainie. Rozmawiano o innowacyjnych rozwiązaniach dla miast.

W części dotyczącej komunikacji, o kulturze Głuchych i sposobach pomocy tej grupie w kryzysie, mówiły Eunika Lech i Joanna Mitschke-Mazur z Sordo & Wspólny Ton. Przybliżając budowanie infrastruktury dla niesłyszących mieszkańców przypomniały o zasadach porozumiewania się Głuchych, o odrębnej składni jaką posługują się w Polskim Języku Migowym, a która może być całkowicie niezrozumiała dla słyszących. "Głusi są jak obcokrajowcy we własnym kraju" - przyznała Joanna Mitschke-Mazur.

W Wielkopolsce mamy 33 tłumaczy języka migowego, zajmujemy w kraju drugie miejsce po Mazowszu. W Polsce jeden tłumacz przypada na 1736 Głuchych. Ta grupa podczas pandemii była w szczególnie trudnej sytuacji. "Poznań sobie poradził i wiele zyskał, bo Miasto słucha organizacji pozarządowych" - dodała Eunika Lech.

Smart City to m.in. zadowolenie mieszkańców z usług społecznych.

AM