Trwa nabór do pierwszej klasy sportowej o profilu boccia

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu ogłasza nabór absolwentów Szkół Podstawowych do klasy sportowej o profilu Boccia.

Z lewej strony w kolumnie znajduje się napis "Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu ogłasza nabór absolwentów Szkół Podstawowych do klasy sportowej o profilu Boccia". Poniżej powyższego napisu umieszczono zdjęcie, gdzie na pierwszym planie znajdują się 4 bile do bocci leżące na drewnianym parkiecie boiska, a w tle za nimi znajduje się zarys postaci siedzącej na wózku inwalidzkim. - grafika artykułu
klasa sportowa o profilu boccia

Boccia to dyscyplina sportowa, która posiada wybitne walory rehabilitacyjne i integracyjne. Grając w boccię zawodnicy kształtują też umiejętności społeczne współdziałanie w zespole, pełnienie ról, branie odpowiedzialności za zespół, kształtowanie właściwych relacji społecznych.

Do klasy mogą zgłaszać się uczniowie z całej Polski ponieważ Ośrodek zapewnia możliwość zakwaterowania w Domu Mieszkalnym. W ramach klasy sportowej została zwiększona liczba godzin w-f'u oraz obozy wyjazdowe.

Ośrodek także oferuje:

  • współpracę z Uczniowskim Klubem Sportowym BezBarier,
  • dodatkowe zajęcia rewalidacyjne,
  • obozy, wycieczki, uczestnictwo w zawodach sportowych,
  • zajęcia dodatkowe,
  • wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-szkoleniową,
  • trening mentalny,
  • opiekę pedagoga.

Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce oraz poniżej w linku:

http://www.sosw.poznan.pl/wp/2022/04/04/klasa-sportowa-o-profilu-boccia/

Kontakt:

Załączniki