Bezpłatne usługi dla osób z niepełnosprawnościami

Zestaw bezpłatnych usług dla osób z niepełnosprawnościami jest testowany w Poznaniu. To pierwsze miasto w Polsce z takim programem.
Program "Poznań mobil_N" realizowany jest pilotażowo - na razie do końca roku. Po tym czasie okaże się, jak duże jest zapotrzebowanie na poszczególne usługi. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z pomocy "Złotej rączki", zamówić bezpłatne umycie okien, zlecić usługę posprzątania nagrobka bliskiej osoby, poprosić o mobilną pielęgnację paznokci stóp, a także zamówić książki z biblioteki.

Na niebieskim tle napis dostepne usługi mobilne - grafika artykułu
Program "Poznań mobil_N"

To oferta dla tych mieszkanek i mieszkańców Poznania, którzy rozliczają podatki na rzecz Miasta i mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub inne, traktowane z nim na równi), samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub mieszkają z innymi osobami z niepełnosprawnością, dziećmi lub seniorami (60 lat i więcej).

"Złota rączka" to pomoc przy drobnych domowych naprawach, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy, uprawnień albo dużych nakładów finansowych. Może to być np. wymiana baterii w kranie, zreperowanie klamki, wyregulowanie drzwi, okien, przymocowanie półki lub lustra.

Mobilna usługa kosmetyczna to pomoc w skróceniu i oszlifowaniu paznokci u stóp.

Mycie okien obejmuje dokładne wyczyszczenie szyby (z obydwu stron), ram i parapetów. Jeśli będzie taka konieczność, osoba myjąca zdejmie firany i zasłony.

Jednorazowe uporządkowanie nagrobka może obejmować jego umycie i wyszorowanie szczotką, zdjęcie starych kwiatów i zniczy, wypielenie chwastów w najbliższym otoczeniu, a także zagrabienie liści.

Czytanie bez barier to dostarczanie do domu książek, audiobooków, filmów z zasobów Biblioteki Raczyńskich.

SZCZEGÓŁY:

Zadbane paznokcie - pilotaż dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Dla Poznanianek/ków, które/rzy:

 • Posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Zamieszkują w Poznaniu i są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz miasta Poznania.
 • Samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub zamieszkują z osobą, która również posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/lub z osobą małoletnią/ lub z osobą w wieku powyżej 60 roku życia.

Zgłoszenie usług przyjmuje miejskie call center POZnań Kontakt przez:

 • pocztę elektroniczną pk@um.poznan.pl,
 • telefonicznie, przy pomocy osoby przybranej numer 61 646 33 44,
 • wysłać sms na numer 783 944 112.
 • Usługa wykonywana jest na terenie Poznania
 • z usługi można korzystać nie częściej niż co dwa miesiące
 • zabieg kosmetyczny polega wyłącznie na skróceniu i oszlifowaniu płytki paznokci dłoni i stóp. Usługa obejmująca paznokcie dłoni skierowana jest tylko do osób mających jedną kończynę górną lub całkowita dysfunkcję kończyn górnych
 • usługa całkowicie bezpłatna,
 • osoby uprawnione nie mogą korzystać z tego typu usługi oferowanej w ramach innych projektów i finansowanych z budżetu Miasta.

 Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Fundacja "Fanari"

Mycie okien - pilotaż dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Dla Poznanianek/ków, które/rzy:

 • Posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Zamieszkują w Poznaniu i są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz miasta Poznania.
 • Samotnie prowadza gospodarstwo domowe lub zamieszkują z osobą, która również posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/lub z osobą małoletnią/ lub z osobą w wieku powyżej 60 roku życia.

Zgłoszenie usług przyjmuje miejskie call center POZnań Kontakt przez:

 • pocztę elektroniczną pk@um.poznan.pl,
 • telefonicznie, przy pomocy osoby przybranej numer 61 646 33 44,
 • wysłać sms na numer 783 944 112.
 • Usługa wykonywana jest na terenie Poznania,
 • z usługi można  skorzystać tylko jeden raz,
 • obowiązuje limit powierzchni okien  dla 1 usługi tj.: 43 m2 i może ulec zwiększeniu  jeśli wiąże się to z dokończeniem   mycia 1 okna.
 • w ramach usługi mogą być zdejmowane i zakładane firany i zasłony,
 • usługa całkowicie bezpłatna,
 • osoby uprawnione nie mogą korzystać z tego typu usługi oferowanej w ramach innych projektów i finansowanych z budżetu Miasta.

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Fundacja "Fanari"

Złota raczka - pilotaż dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Dla Poznanianek/ków, które/rzy:

 • Posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • Zamieszkują w Poznaniu i są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz miasta Poznania
 • Samotnie prowadza gospodarstwo domowe lub zamieszkują z osobą, która również posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/lub z osobą małoletnią/ lub z osobą w wieku powyżej 60 roku życia.

Zgłoszenie usług przyjmuje miejskie call center POZnań Kontakt przez:

 • pocztę elektroniczną pk@um.poznan.pl,
 • telefonicznie, przy pomocy osoby przybranej numer 61 646 33 44,
 • wysłać sms na numer 783 944 112.
 • Usługa wykonywana jest na terenie Poznania,
 • można dokonać 2 zgłoszeń w ciągu roku na 4 usługi
 • drobne bezpłatne usługi naprawcze, techniczne w domu osoby z niepełnosprawnością obejmują: 
 • naprawy nie wymagające specjalistycznej wiedzy oraz specjalistycznych uprawnień  (elektrycznych, gazowych, hydraulicznych), 
 • naprawy nie wymagające dużych nakładów finansowych na zakup materiałów, 
 • naprawy, które nie są świadczone w ramach innych umów np. ze wspólnotą mieszkaniową, administracją, itd.,
 • naprawy nie wymagające natychmiastowej interwencji, 
 • inne naprawy, których czas nie przekracza 1 godziny,
 • wykonawca ma prawo odmówić wykonania usługi ze względu na szerszy zakres prac niż to określono w projekcie jak również następnych konsultacji i naprawy w sytuacji nieobecności osoby w miejscu zamieszkania.
 • usługa całkowicie bezpłatna,
 • osoby uprawnione nie mogą korzystać z tego typu usługi oferowanej w ramach innych projektów i finansowanych z budżetu Miasta.

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Fundacja "Fanari"

Porządkowanie nagrobków 2024

Dla Poznanianek/ków, które/rzy:

 • Posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Zamieszkują w Poznaniu i są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz miasta Poznania.
 • Samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub zamieszkują z osobą, która również posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/lub z osobą małoletnią/ lub z osobą w wieku powyżej 60 roku życia.

Zgłoszenie usług przyjmuje miejskie call center POZnań Kontakt przez:

 • pocztę elektroniczną pk@um.poznan.pl,
 • telefonicznie, przy pomocy osoby przybranej numer 61 646 33 44,
 • wysłać sms na numer 783 944 112.
 • Usługa wykonywana jest tylko na terenie miejskich cmentarzy tj.: Junikowo

         i Miłostowo,

 • z usługi można skorzystać jeden raz w trakcie realizacji projektu
  i można zgłosić jeden nagrobek,
 • usługa może obejmować  czynności wymienione poniżej:
 • umycie na mokro (wodą) tablicy i płyty nagrobka,
 • umycie (wodą) krzyża lub innych elementów poziomych i pionowych grobu,
 • szorowanie szczotką,      
 • zestawienie kwiatów
  i zniczy w jednym
  z narożników grobu/ nagrobka lub przed grobem/ nagrobkiem,
 • zebranie obumarłych kwiatów i wypalonych zniczy i ich zaniesienie do śmietnika na życzenie  osoby z niepełnosprawnością,
 • pielenie chwastów wokół grobu/ nagrobka nie dalej niż 15 cm od nagrobka,
 • zgrabienie liści,
 • zebranie i wyniesienie śmieci do śmietnika,
 • zagrabienie wokoło nie dalej niż 15 cm od grobu/ nagrobka,
 • w przypadku kostki brukowej wokół grobu/nagrobka usługa obejmuje zamiecenie
  i wyrywanie chwastów bez usuwania zabrudzeń
  i mchu,
 •  odśnieżenie płyty nagrobka oraz krzyża,
 • przed każdym rozpoczęciem wykonania usługi i po zakończeniu wykonawca fotografuje grób/ nagrobek i przekazuje zdjęcie osobie zlecającej usługę,
 • dostępna jest również usługa asystencko-wspierająca dla osoby z niepełnosprawnością dot. odnalezienia  nagrobka.
  Dodatkowym wsparciem asystenckim dla 10 pierwszych zgłoszeń będzie możliwość dowiezienia i ustawieniu:
  1. zakupionych przez osobę niepełnosprawną zniczy i kwiatów,
  2. usługa całkowicie bezpłatna,
  3.  osoby uprawnione nie mogą korzystać z tego typu usługi oferowanej w ramach innych projektów i finansowanych z budżetu Miasta.

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Fundacja "Fanari"

Czytanie bez barier

Dla Poznanianek/ków, które/rzy:

 • Posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • Zamieszkują w Poznaniu i są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz miasta Poznania
 • Samotnie prowadza gospodarstwo domowe lub zamieszkują z osobą, która również posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/lub z osobą małoletnią/ lub z osobą w wieku powyżej 60 roku życia.

Zgłoszenie usług przyjmuje miejskie call center POZnań Kontakt przez:

 • pocztę elektroniczną pk@um.poznan.pl,
 • telefonicznie, przy pomocy osoby przybranej numer 61 646 33 44,
 • wysłać sms na numer 783 944 112.
 • Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu. Chęć zwrotu książek czytelnicy mogą zgłaszać, dzwoniąc ponownie pod numer Poznań Kontakt. Zamawiający w celu dochowania terminu zwrotu zbiorów jest zobowiązany umówić wizytę do końca tygodnia poprzedzającego termin zwrotu.
 • W ramach usługi można wypożyczać książki, audiobooki i filmy. Jednorazowo każdy czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 6 książek i 2 audiobooki na 30 dni oraz 2 filmy na 14 dni.
 • Osoby nieposiadające dotąd karty czytelnika mogą założyć ją przy pierwszej wizycie bibliotekarza, do zapisu niezbędny jest dokument tożsamości.
 • Książki dostarczane i odbierane są raz w tygodniu - w poniedziałki, w godz. 11.30-14.30 (zgodnie ze wskazanym przez seniora adresem).
 • Pracownicy 4 filii rejonowych Biblioteki Raczyńskich (Filia 2,  os. Oświecenia 59, Filia 12/46, ul. Arciszewskiego 27, Filia 14, os. Bolesława Chrobrego 120, Filia Wildecka, ul. Hetmańska 91) odpowiedzialnych za realizację usługi, przygotowują, zbiory kierując się wytycznymi zawartymi w zgłoszeniach (zgłaszający podaje preferencje czytelnicze lub konkretne tytuły książek).
 • Każdy pracownik Biblioteki, odwiedzający osobę z niepełnosprawnościami, będzie posiadał indywidualny identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu filii Biblioteki, w której możliwe jest zweryfikowanie jego danych

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Biblioteka Raczyńskich.

opr