Urząd przyjazny osobom niewidomym
 

Urząd przyjazny osobom niewidomym

Nowatorski system pomoże poruszać się po urzędzie miasta osobom niewidomym i niedowidzącym. 14 znaczników zostało już zamontowane w budynku przy placu Kolegiackim, wkrótce będzie można z nich w pełni korzystać.

czytaj więcej
Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami
 

Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami

Wnioski o dofinansowanie na 2020 rok

Sekcja ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu uprzejmie informuje, że wnioski na 2020 rok na dofinansowanie do:

  • likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
  • likwidacji barier architektonicznych
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 
  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • pobytu na turnusie rehabilitacyjnym

będą wydawane od 16 grudnia br.  w siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18. 
W tym samym terminie wnioski będzie można pobrać ze strony internetowej www.mopr.poznan.pl

czytaj więcej
Powołanie Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
 

Powołanie Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z zarządzeniem nr 864/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.10.2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 14 listopada 2019 r. w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania odbyło się pierwsze spotkanie nowej kadencji Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

czytaj więcej
Trwałość projektu pt."Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"
 

Trwałość projektu pt."Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"

Od 1 listopada 2019 roku Urząd Miasta Poznania będzie realizował trwałość projektu pt. "Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który był realizowany w terminie od 1 grudnia 2016 roku do 31 października 2019 roku.
Trwałość projektu będzie realizowana przez okres co najmniej 35 miesięcy.

czytaj więcej
Pomoc finansowa na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
 

Pomoc finansowa na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu z przyjemnością informuje o uruchomieniu pomocy finansowej na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" (PWRMRIII).

czytaj więcej
500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Aby otrzymać to świadczenie musisz spełnić określone warunki.

czytaj więcej
Wybory 2019 - udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 

Wybory 2019 - udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

13 października wyborcy w całym kraju ruszą do urn, aby oddać głos w wyborach parlamentarnych. Osoby z niepełnosprawnościami mogą w tym czasie skorzystać z kilku ułatwień.

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej

W Poznaniu 131 spośród 227 lokali wyborczych jest dostosowanych (dostępnych dla wózków inwalidzkich i wyposażonych w dodatkowe oświetlenie i lupy) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wyborcy chcący zagłosować w jednym z dostosowanych lokali wyborczych mają taką możliwość. Wystarczy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Dokument składa się w Urzędzie Miasta Poznania (Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Libelta 16/20) do 8 października.

czytaj więcej
Klip Poznań-Miasto Dostępne
 

Klip Poznań-Miasto Dostępne

Poznań stawia na przestrzeń przyjazną dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestujemy w infrastrukturę bez barier w przestrzeni publicznej, kulturze, pracy i edukacji. Zapraszamy do obejrzenia klipu!

klip

czytaj więcej
Wyróżnienie dla Poznania
 

Wyróżnienie dla Poznania

Urząd Miasta Poznania otrzymał Certyfikat Samorządu Wdrażającego Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. To kolejny dowód na to, że Poznań jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

czytaj więcej
Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami
 

Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami

Informujemy, że wnioski na 2019 rok o dofinansowanie:

- pobytu na turnusie rehabilitacyjnym,

- likwidacji barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się,

- zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

 można składać od 2 stycznia 2019 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu określił uregulowania wewnętrzne, z których wynikają kryteria rozpatrywania wniosków. Kolejność złożenia wniosku nie jest kryterium decydującym, a tym samym nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Zasady rozpatrywania wniosków są załączone do każdego druku wniosków, a także dostępne na stronie www.mopr.poznan.pl/sekcja-rehabilitacja/druki-do-pobrania/ lub w siedzibie MOPR, ul. Cześnikowska 18.

czytaj więcej
Poznań przyjazny niedowidzącym
 

Poznań przyjazny niedowidzącym

Nowoczesne sygnalizatory podpowiedzą niewidomym, ile pasów jezdni jest do przejścia. A jeśli pomiędzy pasami znajduje się wyspa - poinformują o tym specjalne piktogramy. To kolejne ułatwienie dla osób z niepełnosprawnością w Poznaniu.

czytaj więcej
Strona 1 2 16