Program aktywizacji zawodowej
 

Celem głównym projektu jest do 31 lipca 2020 r. zwiększenie możliwości zatrudnienia 72 osób (37 Kobiet) bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy, pracujących w wieku powyżej 29 roku życia.

"Wolontariuszki i Wolontariusze w dobie pandemii - Poznań 2020"
 

Rok 2020 obfitował w wiele trudnych i nieoczekiwanych chwil. O tym, jak wiele się zmieniło, z jak wielu spraw byliśmy zmuszeni zrezygnować słyszeliśmy już nie raz. Stało się to wręcz hasłem ubiegłego roku. Nie wszystko też poszło po naszej myśli - musieliśmy zrezygnować z konkursów, które dawały nam tyle radości i były poświęcone bohaterom dnia codziennego.

Nowe działania dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu "Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025". Program ma za zadanie podnosić jakość życia niepełnosprawnych mieszkańców na różnych obszarach za pomocą m.in. nowych inicjatyw Miasta.

Trwałość projektu pt."Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania" [AKTUALIZACJA]
 

Od 1 listopada 2019 roku Urząd Miasta Poznania realizuje trwałość projektu pt. "Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który był realizowany w terminie od 1 grudnia 2016 roku do 31 października 2019 roku.
Trwałość projektu będzie realizowana do 30 września 2022 roku.

Szczepienia - informacje dla osób niesłyszących
 

Trwa szczepienie osób z tzw. grupy zero, a już wkrótce, 15 stycznia, wystartują również zapisy dla seniorów. Kto przyjmie dawkę w pierwszej kolejności i gdzie w Poznaniu będzie można się zaszczepić? Poniżej najważniejsze informacje o szczepieniach przeciwko COVID-19 w polskim języku migowym.

Praca dla opiekunów
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Strona 1 2 17